Mobil Wholesale

Telenor är marknadsledande inom Mobil Wholesale. Vi hjälper dig att etablera en ny position inom mobil kommunikation, stärka lojaliteten och skapa nya intäkter.

  

Flexibla och kundanpassade lösningar

Dedikerad supportfunktion

Personlig relation

Starta en ny mobiloperatör eller komplettera din nuvarande operatörsverksamhet inom exempelvis fast IP-kommunikation och skapa både bredare och djupare kundrelation. Genom våra Service Provider- och MVNO-koncept kan vi tillsammans hitta de samarbetsformerna som passar bäst för ditt företag.


Våra koncept
Service Provider

Service Provider

Service Provider är lösningen för dig som vill sälja mobila kommunikationstjänster under eget namn. Telenors Service Provider-tjänster ger dig tillgång till vårt högkvalitativa mobilnät, tekniska plattformar, tillgång till nationella och internationella trafikavtal samt stöd från branschens mest erfarna experter. Ditt företag tar själv hand om kundservice, billing och kundsystem.

Vår prismodell bygger i första hand på modellen pay-as-you-grow. Det betyder att du med begränsade investeringar kan skapa intäkter, lönsamhet och värdetillväxt. Lösningen passar perfekt om du representerar en teleoperatör, ett nytt kommunikationsinitiativ eller om du vill komplettera en existerande affär med mobila komponenter.

MVNO-SIP-konceptet

MVNO-SIP

Konceptet är till för dig som idag bedriver en affär inom fast IP-telefoni och vill addera mobilitet till detta.

MVNO-SIP bygger på en Service Provider-lösning (se ovan) som integreras via en SIP-förbindelse med ditt företags egna IP-baserade växelplattformar. På så sätt får du själv kontroll över alla samtalsflöden, fasta såväl som mobila.

Du får en utmärkt position att bygga egna Unified Communications-lösningar eller sälja andra UC-lösningar med komplett mobil kommunikation integrerad.

MVNO-lösningen

MVNO

MVNO-lösningen är i första hand utformad för företag som idag erbjuder mobila kommunikationstjänster under eget namn och som överväger en etablering i Sverige, eller för svenska MVNO som vill skapa bättre förutsättningar för sin verksamhet. Att vara MVNO – Mobile Virtual Network Operator, innebär i stort sett samma frihet som en nätägande operatör har, men till en bråkdel av kostnaden.

MVNO riktar sig främst till mobiloperatörer med egna systemtillgångar och egna avtal rörande samtrafik och roaming. Genom Telenors MVNO-lösning får du tillgång till vårt högkvalitativa mobilnät och till de transmissionstjänster som behövs för att länka ihop våra respektive nätelement. Därutöver erbjuder vi stöd, rådgivning och den grad av närhet i samarbetet som du önskar.

  

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss på wholesale@telenor.se. Vi återkommer inom kort för att se hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.