Angående legitimering och hantering av personuppgifter hos Telenor

Du som läser detta har sannolikt nyligen fått ett sms från Telenor och ett brev från Skatteverket. Detta med anledning av den tjänst (Identiway) som du använde i samband med att du legitimerade dig som betalningsansvarig på Mitt Telenor. Tjänsten legitimerade dig genom att låta dig logga in på Skatteverket med BankID för att bekräfta din identitet. På grund av ett fel i tjänsten och efter dialog med Skatteverket har vi beslutat att stänga ner den.

Du som kund är inte utsatt för någon risk och behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan med andra ord fortsätta att logga in på Mitt Telenor som vanligt. Med denna information vill vi berätta mer om vad som hänt och hur dina personuppgifter hanteras.

Detta har hänt

  • När du legitimerade dig som betalningsansvarig på Mitt Telenor loggade du in på Skatteverket med BankID för att identifiera dig.  
  • I samband med legitimeringen och att du loggade in på Skatteverket fick vår automatiserade tjänst tillfällig åtkomst till dina sidor på Skatteverket, detta för att kunna hämta och verifiera ditt personnummer mot uppgifterna i våra system.
  • På grund av en felaktig inställning i vår tjänst hämtades dock fler uppgifter än ditt personnummer, exempelvis ditt namn och din adress. Uppgifter så som inkomst, skatt eller deklaration har inte inhämtats.
  • Uppgifterna som inhämtades från Skatteverket raderades omedelbart efter att felet upptäcktes. Den enda personuppgift som använts av Telenor är ditt personnummer, i syfte att identifiera dig som kund, vilket du gett ditt medgivande till. Vi har även rapporterat händelsen till Datainspektionen.

Att fler uppgifter än ditt personnummer tillfälligt inhämtades vid legitimeringen är ett misstag från vår sida vilket vi ber om ursäkt för. Alla personuppgifter som hämtades har raderats, inga personuppgifter har spritts utanför Telenor eller Identiway och du är inte utsatt för någon risk.

Har du frågor kring detta kan du antingen mejla på personuppgifter@telenor.se eller ringa oss på 0200-770160. Vi har öppet vardagar 8-19 och helger 9-17.

Frågor och svar