Välkommen till Nätprat i skolan!

Nätet är fantastiskt för de allra flesta barn och unga, men det finns baksidor. Vi tror att den bästa medicinen mot otrygghet på nätet är dialog. Vi vet också att sju av tio mellan- och högstadieelever vill prata mer i skolan om livet på nätet.

Därför erbjuder Telenor tillsammans med organisationen Surfa Lugnt ett kostnadsfritt utbildningsmaterial för årskurser 4–9: Nätprat i skolan. Nätprat i skolan består av två lektioner och ett roligt digitalt quiz, Nätpratsläxan, som barnen skapar om sin vardag på nätet och sedan ger till sina föräldrar.

Vi hoppas att Nätprat i skolan och Nätpratsläxan ska leda till större förståelse för ungas liv online bland föräldrar, men också visa varför det är så viktigt att prata om nätet. Det hjälper också skolor att uppfylla lagen om att aktivt arbeta för att motverka nätmobbning.

Hur mycket fattar föräldrar?

Åtta av tio föräldrar säger att de har stor koll på sina barns vardag på nätet**, men stämmer det verkligen? Vi satte ett gäng föräldrar i skolbänken för att se hur bra (eller dålig…) koll de har på barns liv online.

Lärare om Nätpratsläxan

 

Christian Gerecht, högstadielärare på Västra Stenhagenskolan i Uppsala:

”Som lärare kan jag känna ett stort ansvar för att motverka nätmobbning och få eleverna att reflektera över sitt beteende på nätet. Men för att det arbetet verkligen ska få resultat krävs ett samarbete med föräldrarna. Jag testade Nätpratsläxan i min högstadieklass och både eleverna och deras föräldrar tyckte att det var ett roligt och innovativt sätt att prata mer om internet och jämna ut kunskapsglappet. Att det är kostnadsfritt är också ett stort plus!”

Elin Dahlin, SO-lärare på Ösbyskolan i Gustavsberg:

”Att som vuxen förstå sig på de plattformar som barn och unga rör sig på är en stor del i det förebyggande arbetet mot kränkningar och hot på nätet. När mina elever testade Nätpratsläxan var det tydligt att det fanns ett behov för dem att få prata om dessa ämnen och för en gång skull få vara experterna. Jag tror att materialet skulle funka utmärkt som som uppstart på en termin, eller med en ny grupp elever. Det kan användas på samlingar för elever i olika åldrar eller vävas in som en del i undervisningen i samhällskunskapen – det viktigaste är att vi pratar med våra barn och elever!”

Källor:
* Telenor/Novus, undersökning med 1 193 10–15-åringar, juli 2016.
**Telenor/Demoskop, undersökning med 1 000 föräldrar, september 2015.