Ungas behov att prata större och större

2016 är det 30 år sedan Röda Korsets ungdomsförbund, en av samarbetspartnerna i Nätprat, startade Jourhavande kompis. Då handlade det om en samtalsjour för ungdomar i behov av att prata, sedan dess har jouren i samarbete med Telenor flyttat över till nätet. Julia Kjällquist, verksamhetsutvecklare för Jourhavande kompis på Röda Korsets ungdomsförbund, berättar om ungdomars ökande behov av att prata och varför samtalet gör skillnad.

 

 Hej Julia! Berätta – vad är egentligen Jourhavande kompis?
– Jourhavande kompis är en chattjour som riktar sig till barn och unga upp till 25 år. Den drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund, med frivilliga som bemannar jouren. Till Jourhavande kompis kan barn och ungdomar höra av sig anonymt och prata om vad de vill, stort som smått. Jouren fungerar som en kompis som lyssnar när man inte har någon annan att prata med.

Hur många hör av sig?
– Förra året tog vi emot 3 731 samtal. Det är 1 000 fler samtal än året innan. Våra siffror visar tydligt att behovet av en chattjour som Jourhavande kompis är stort. När vi har gjort undersökningar bland de som hör av sig är det många som vill att chatten ska vara öppen ännu längre och nästa år kommer vi jobba för att bli ännu tillgängligare för barn och unga.

Hur kan Jourhavande kompis hjälpa?
– Jourhavande kompis ska ge hjälp till självhjälp. Den som hör av sig till oss är i fokus i samtalet medan den frivilligas roll är att peppa den som chattar in, för att på så sätt stötta personen till egen problemlösning, utveckling och stärka självförtroendet.

Vad kan Jourhavande kompis göra om någon hör av sig som far illa?
– Syftet är att stärka den unga personen så pass att man själv, om man vill, kan be om hjälp eller stöd från en person i sin närhet. Många kan höra av sig till oss som ett första steg, ”Är det jag känner okej? Får jag bli behandlad såhär?”, och kan då få sin känsla bekräftad av en Jourhavande kompis, som också kan hänvisa till professionell hjälp vid behov. Vår viktigaste uppgift är att finnas där, lyssna och bekräfta.

Vad får ni för typ av frågor? Får ni frågor som är relaterade till nätet?
– Vi får alla typer av frågor, men eftersom många unga i dag lever stor del av sitt liv på nätet kommer det självklart in många samtal som rör saker som man upplevt där. Förra året rörde de absolut vanligaste samtalsämnena familje- och kärleksrelationer. Många hör även av sig för att prata om att de mår dåligt eller oroliga samt med frågor som rör sex, könsidentitet. Vi får samtal om allt möjligt, stort som smått. Vissa mår dåligt och vill prata, medan andra hör av sig bara för att snacka och bli lyssnad på.

Vilka tips skulle du vilja ge föräldrar vad gäller barns och ungas liv på nätet?
– Att tänka på att vår generation är uppvuxna med internet, och att vi därför ser det som ett helt naturligt sätt att kommunicera och umgås på. Därför bör föräldrar, precis som de bryr sig om vad barnen gör i övrigt, bry sig om vad de gör på nätet. Men också att inte vara så rädda och oroliga för vad som händer på nätet. Internet är ju också en fantastisk möjlighet för barn att möta människor, likasinnade, som de kanske aldrig annars hade träffat. Vi fick till exempel det här brevet av en pappa, vars dotter hade hört av sig till Jourhavande kompis:

”Min dotter använde den [Jourhavande kompis chattjour] igår och den lilla stackaren hade inte vågat berätta att hon blivit mobbad i skolan för oss. Ni gav henne bra stöd och hon pratade med oss när hon tog en paus i chatten med er. Än en gång ett stort tack för ert stöd åt min dotter! […] fortsätt kämpa för en hjälpsam värld så att barn och ungdomar har någon de kan rådfråga när de är osäkra!”

Ni är ju en av samarbetspartnerna till Nätprat – varför behövs det?
– Nätprat behövs för att ge vuxna verktyg att prata med barn om deras liv på internet. I nätpratsguiden finns superbra material med frågor som föräldrar kan använda sig av när de ska ha nätpratet med sina barn och genom de länkar som finns på kampanjsidan kan de även klicka sig fram till organisationer som oss, som arbetar med barn och unga på internet.

Jourhavande kompis har öppet måndag–fredag kl. 18–22 och lördag–söndag kl. 14–18 och finns på jourhavandekompis.se.