Barnen: Vuxna tycker att nätet är dåligt

Barn tror att vuxna har en negativ bild av nätet och ser inte vad barnen faktiskt får från att vara online. Det visar Telenors undersökning om barns trygghet på nätet. Men samtidigt visar en ny rapport att vuxna är mer positivt inställda till nätet än vad barn faktiskt tror. 

 

Så lite som 16 procent av barnen i Telenors undersökning tror att vuxna tycker att barn lär sig något på nätet. Men samtidigt visar Internetstiftelsens rapport från 2022 att 70 procent av vuxna tycker att barn lär sig nya saker på nätet. Så varför tror barn att vuxna har en så negativ bild av nätet?

– Siffrorna tyder på att barn har fel uppfattning vad vuxna tänker om barns liv på nätet. Det kan visa på att vi vuxna förmedlar fel bild till barn. Men om vuxna vill att barn ska komma och prata med dem om deras liv på nätet så är det viktigt att de också förmedlar en bra bild av nätet, säger Nina Freye, ansvarig för social hållbarhet på Telenor.

Med initiativet Nätprat vill Telenor skapa bättre förutsättningar för barn att prata med vuxna om vad som händer på nätet. Och det är just i de samtalen om nätet som du som vuxen kan ge din bild av nätet.

– Reflektera över hur du kommunicerar med ditt barn om nätet. Kanske handlar era samtal om nätet framför allt om skärmtid, begränsningar av användandet och föräldrakontroll? Det är vanligt att föräldrar oroar sig för att det digitala tar över deras barns liv på ett skadligt sätt – och det är ok! Det finns risker med nätet som inte ska underdrivas och som är viktiga att prata om. Men glöm inte att även prata om de positiva sakerna med livet på nätet för att förmedla din känsla om att nätet faktiskt är en plats där barn kan utvecklas och lära sig nya saker, förklarar Nina Freye

Internetstiftelsen senaste rapport visar att de flesta vuxna vet att deras barn lever i en digital värld där de också utvecklas, men Telenors siffror indikerar att vuxna har svårt att förmedla detta till barn och balansera det med den oro man känner.

Telenors rapport visar också att skammen över att ha gjort något fel eller rädslan att vuxna ska bli arga är det som främst hindrar unga från att prata med någon vuxen om något jobbigt eller läskigt som hände dem på nätet.

– Vi måste ta dessa siffror på allvar och brygga det gap som finns idag mellan barn och vuxna om uppfattningen om nätet. Det är mer sannolikt att ett barn pratar med en vuxen om det som händer på nätet om de vet att vuxna har en så positiv bild av nätet som Internetstiftelsens rapport visar, avslutar Nina Freye.

Tips på hur du kan visa för barn att du tycker nätet är bra

  • Visa ditt intresse, sitt med när ditt barn är använder sina appar och lär dig något nytt! Berätta sen vad du lärt dig!
  • Fråga ditt barn om något nytt hen lärt sig på nätet de senaste dagarna – glöm inte att visa uppskattning för det de lärt sig! Passa på att dela med dig av något du själv lärt dig på nätet den senaste veckan.
  • Sätt dig ner med ditt barn och jämför vilka appar ni spenderar mest tid på och prata om varför. Vi vuxna spenderar ju också mycket tid på nätet – att vara transparent med vad man själv gör bygger bättre förståelse för varandras skärmtid.
  • Om ni har skärmtidsregler, se över om reglerna speglar det som ni tycker är bra med nätet – kan de utvecklas utifrån hur och vad skärmtiden ska läggas på snarare än en begränsning i tid? Inkludera ditt barn i beslutet genom att fråga vad de själva tycker tiden bör läggas på och ta ett beslut tillsammans.

Läs mer: Rapport – barn och unga om tryggheten på nätet