Så samlar och använder vi din data

Data du lämnar

Utan att du kanske tänker på det skapas data automatiskt när du blir kund och sen använder våra tjänster. Lite förenklat kan man säga att du lämnar digitala spår efter dig som vi har tillgång till. 

Exempel på tillfällen när du lämnar data:

  • När du blir kund, skapar konton för tjänster, Mitt Telenor eller våra appar.

  • När du kontaktar kundservice, butik eller vår Facebook-sida.

  • När du använder våra tjänster och ringer, smsar, surfar, streamar tv eller använder tilläggstjänst som e-post eller SAFE. Det kan även vara platsspecifik data som skapas när du rör dig med uppkopplade enheter (baserat på din IP-adress). 

  • När du besöker telenor.se och vi får data via cookies.

Data vi får eller köper

Data som vi får eller köper från externa partners, kallas tredjepartsdata. De hämtar sin data från publika register eller så är det användarinformation från cookies eller pixlar. 

Exempel på data från externa parter:

  • Om du ser en Telenor-annons kan vi få reda på många detaljer. Vilken annons du sett och vart, om du såg den på mobil eller dator,  om du sett den tidigare, om du klickade och olika ID:n för dig (Cookie ID, Mobile Advertising ID, och Partner ID).

  • Uppgifter från publika register som exempelvis Skatteverket. Det kan handla om bostadstyp och bostads-ID, civilstånd, familjetyp, inkomstuppgifter, kredituppgifter, köpkraft, livsfas, urbanisering (till exempel storstad, tätort etc) och utbildningsnivå.

  • Vi samarbetar med annonsnätverk. Från dem kan vi få både data från deras cookies och pixlar samt detaljerad information när du sett en av våra annonser. Det kan exempelvis vara tidpunkt du besökte en webbplats, nätverks- och geodata utifrån din IP-adress, demografisk information om ditt hushåll, vilken enhet du använt (modell, typ, alias och kända alias för enheten) och leverantörsspecifika ID på din enhet. Men även för kategorisering av en besökt webbplats inom annonsnätverket där de satt ut sina cookies och för att kartlägga mönster och beräkna vilka fler enheter som kan kopplas till ditt hushåll. 

Så används din data i vår kommunikation

Vi vill vara relevanta. Inte störa dig i onödan. Just därför uppskattar vi möjligheten att få anpassa vår kommunikation med dig.

När kommunikationen anpassas utifrån vår data kallas det för profilering. Det innebär lite förenklat att kunder sorteras in i olika grupper utifrån anonymiserad data som styrs av olika faktorer så som köphistorik, ålder eller kön.    

Läs mer  >