Integritetspolicy

Hur vi använder dina personuppgifter

 

Vilka typer av personuppgifter vi använder och varifrån vi samlar in dem

Vi samlar in och använder två typer av uppgifter om dig: kunduppgifter och trafikuppgifter. Vissa av dessa uppgifter måste vi behandla, exempelvis för att lagen kräver det, eller för att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Om du inte delar dessa uppgifter med oss kommer vi inte kunna ingå avtal med dig eller kanske vara förhindrade att leverera tjänsten i enlighet med avtalet. För respektive typ av uppgift anger vi om du måste lämna uppgifterna till oss eller om det är frivilligt att göra det.


Kunduppgifter
 är uppgifter som är relaterade till dig som individ, som är kopplade till de tjänster och avtal du har med oss eller som skapas när du interagerar med oss.

 • Typ av uppgift

  Exempel

  Källa

  Måste du lämna uppgifterna?

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Namn, adress, lägenhetsnummer, e-postadress, uppgift om skyddad identitet, telefonnummer, födelsedatum, personnummer och kundnummer.

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, såsom kundnummer, skapas av oss. Vissa uppgifter inhämtas också från andra källor (t.ex. offentliga register och leverantörer av affärs- och marknadsinformation).

  Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig.

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Uppgifter om dina avtal och tjänster, såsom typ av abonnemang och tjänst, avtalstid, uppsägningstid, uppgift om hemligt nummer, MSISDN, IMSI, inloggningsuppgifter, kontoinställningar och köpt/hyrd utrustning.

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, såsom avtalstid, skapas av oss.

  Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig.

  Beteendeuppgifter

  Uppgifter om hur du använder våra tjänster, exempelvis förbrukning (såsom surfmängd), vilket program du har sett, vilken film du har hyrt, om du har pausat tittandet och hur du interagerar med oss via Mitt Telenor, Telenors appar, webbsida och annonser (inkluderar uppgifter som kan komma att samlas in via cookies).

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig, t.ex. när du använder våra tjänster eller besöker vår hemsida, men kan också samlas in från andra källor (t.ex. andra operatörer eller leverantörer som t.ex. Bredbandskollen och samarbetspartners inom marknadsföring som t.ex. Bisnode).

  Vissa av uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig. Vissa av uppgifterna är frivilliga att lämna (t.ex. kan du välja att inte tacka ja till vissa cookies).

  Ärendeuppgifter

  Uppgifter som du lämnar när du interagerar med oss via kundservice (t.ex. i samband med frågor och reklamationer), chat, social media eller kundundersökning, inklusive eventuella ljudupptagningar.

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, såsom ärendenummer, skapas av oss.

  Vissa av uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig. Vissa av uppgifterna är frivilliga att lämna (t.ex. uppgifter som lämnas när du deltar i kundundersökning).

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Fakturaadress, fakturaposter, betalningsvillkor, aktuell fordran eller skuld, räkenskapsinformation (t.ex. kvitton på köp eller återköp) och uppgifter om ditt betalningsbeteende hos oss.

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig. Vissa uppgifter, såsom fakturanummer, skapas av oss.

  Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig.

  Kredituppgifter

  Uppgifter från kreditupplysningsföretag om kreditvärdighet och uppgifter om ditt betalningsbeteende hos oss.

  Uppgifterna hämtas i huvudsak från andra källor än dig, t.ex. kreditupplysningsföretag och oss själva. I vissa fall kan vi inhämta uppgifter från dig.

  Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

  Enhetsuppgifter

  MAC-adress, IP-adress, enhetstyp, enhetsmodell, uppgift om leverans och service av hårdvara, skärmupplösning, språkinställningar, webbinställningar, plattform, operativsystem, enhets-ID och cookie-ID.

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från dig, men kan också samlas in från andra källor (t.ex. andra operatörer eller leverantörer och samarbetspartners inom marknadsföring).

  Vissa av uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig. Vissa av uppgifterna är frivilliga att lämna (t.ex. kan du välja att inte tacka ja till vissa cookies).

  Uppgifter om personliga förhållanden

  Uppgifter om exempelvis ålder, civilstånd, familjetyp, livsfas, boendetyp, vilka enheter som är kopplade till ditt hushåll, utbildningsnivå, preferenser och ekonomisk status, såsom inkomstuppgifter och köpkraft.

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från andra källor än dig (t.ex. leverantörer av affärs- och marknadsinformation). Vissa uppgifter, såsom dina preferenser, skapas av oss.

  Uppgifterna samlas i huvudsak in från andra källor än dig. Om denna typ av uppgifter skulle samlas in från dig är de frivilliga att lämna.


Trafikuppgifter
 är uppgifter som är relaterade till vad som händer när du använder någon av våra elektroniska kommunikationstjänster, exempelvis när du ringer, skickar sms eller mejl. Klicka här om du vill veta mer.

 • Typ av uppgift

  Exempel

  Källa

  Måste du lämna uppgifterna?

  Trafikuppgifter

  Trafikuppgifter skapas när du använder någon av våra elektroniska kommunikationstjänster. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig (t.ex. överföra samtal, sms och e-post) och för att vi ska kunna fakturera dig.

  Exempel på trafikuppgifter är uppgift om vilket telefonnummer du har kommunicerat med, vid vilken tidpunkt, hur länge kommunikationen har pågått, vilka nät som har använts för kommunikationen och var du befann dig när du ringde eller var uppkopplad, t.ex. till vilken mast du var kopplad. Trafikuppgifter kan t.ex. också vara uppgifter om hur du har använt/förbrukat våra tjänster samt tekniska uppgifter om anslutna enheter (t.ex. tv-box, router eller mobiltelefon) såsom MAC-adress, IP-adress, WiFi (SSID) och ID på utrustning.

  Uppgifterna samlas in från dig och/eller skapas genom att du använder någon av våra tjänster.

  Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig.

Varför vi använder dina uppgifter

För att vi ska få använda dina uppgifter måste vi ha ett ändamål med behandlingen och en rättslig grund som tillåter att vi använder dina uppgifter för detta ändamål.

Nedan kan du läsa mer om de rättsliga grunderna.

 • Vi har rätt att använda dina uppgifter om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig. T.ex. behöver vi samla in uppgifter om dig för att identifiera dig när vi ska ingå avtal med dig.

 • Vi har rätt att använda dina uppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi är t.ex. skyldiga att behandla vissa av dina personuppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation och bokföringslagen.

 • Vi har rätt att använda dina uppgifter om det är nödvändigt för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intresse (till exempel vårt intresse att skicka direktmarknadsföring till dig). Vi får bara använda dina uppgifter på denna grund om vi bedömer att vårt intresse av att använda dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av behandlingen. Detta kallas en intresseavvägning. Vårt intresse att använda dina uppgifter måste vara välgrundat och motiverat. Många gånger kan du också ha ett intresse av att vi använder dina uppgifter, t.ex. när du vill chatta med oss på webben.

  Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen för ett visst ändamål. Nedan hittar du mer information om när vi bedömt att vi har ett berättigat intresse.

 • Ibland använder vi dina uppgifter endast om du har godkänt det, det vill säga att du har lämnat ett samtycke. Oftast lämnar du ditt samtycke i inloggat läge på Mitt Telenor eller inom ramen för den tjänst du köper av oss. Du har alltid rätt att ta tillbaka ett lämnat samtycke. Du hittar mer information om hur du tar tillbaka ett samtycke här.

Så används din data om du inte är kund

Nedan hittar du mer information om de ändamål vi använder dina uppgifter för, vilken den rättsliga grunden är och hur länge vi sparar dina uppgifter. Du kan själv välja vilken information du vill ta del av beroende på vad som är relevant för dig.

 •  Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Underlätta din surfupplevelse

  Tillhandahålla nödvändiga funktioner på vår hemsida, såsom navigering, varukorg och åtkomst till inloggat läge. För detta ändamål hämtar vi uppgifter om dig via nödvändiga cookies.

  Enhetsuppgifter

   

  Berättigat intresse (består i att vi vill kunna tillhandahålla nödvändiga funktioner på vår webbsida)

  Lagringstiden varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare Se vår cookiepolicy för mer information.

  Optimera vår hemsida

  Analysera hur du interagerar med oss på hemsidan för att kunna optimera vår hemsida. För detta ändamål inhämtar vi uppgifter om dig via cookies för analys och statistik. Uppgifterna som samlas in via cookies anonymiseras och används därefter till analys och statistik.

  Beteendeuppgifter

  Enhetsuppgifter

  Samtycke

  Lagringstiden varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Se vår cookiepolicy för mer information.

  Marknadsföring

  Skicka relevanta marknadsföringsmeddelanden till dig. För detta ändamål inhämtar vi uppgifter om dig via cookies för marknadsföring.

  Beteendeuppgifter

  Enhetsuppgifter

  Samtycke

  Lagringstiden varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Se vår  cookiepolicy för mer information.

  Kommunicera med dig

  Kommunicera med dig via vår webbsida, t.ex. via chatt, webbformulär eller webbmejl.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill kunna kommunicera med dig via vår webbsida)

  Kontakt- och identifikationsuppgifter sparas i upp till 12 månader. Ärendeuppgifter sparas i 30 dagar.

  Se vår cookiepolicy för mer information om vilka cookies vi kan komma att placera på din enhet.

 • Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Identifiera och registrera dig

  Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera och registrera dig som kund eller användare, t.ex i samband med att du ingår avtal med oss eller skapar ett användarkonto hos oss på Mitt Telenor eller i våra appar.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Fullgörande avtal

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört.

  Kreditbedömning

  Innan du ingår ett avtal med oss kan vi komma att göra en bedömning av din förmåga att betala för den produkt eller tjänst som du beställer av oss.

  Vi inhämtar information från kreditupplysningsföretag. Det kreditbeslut som fattas är normalt ett automatiserat beslut som grundar sig på uppgift om t.ex. inkomst, skuldsaldo och eventuella anmärkningar. Vi får uppgift om huruvida du är godkänd eller meddelas avslag.

  Om du anser att det automatiska kreditbeslutet är felaktigt kan du begära att beslutet omprövas av oss genom förnyad bedömning. Du har rätt att inte omfattas av automatiserat beslut under förutsättning att vi inte kan påvisa för dig att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller annars stöds av lag i Sverige eller inom EU.

  Om du redan är kund hos oss och vill beställa något mer (som föranleder en kreditbedömning) inhämtar vi en kreditupplysning enligt ovan. Vi kan även göra en kontroll utifrån information som vi har hos oss, t.ex. vilka produkter och tjänster du redan har hos oss och hur du tidigare har erlagt betalning.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Kredituppgifter

  Rättslig förpliktelse och Berättigat intresse (består i att vi behöver kunna hantera och motverka kreditrisker i vår verksamhet för att säkerställa att vi får betalt för de tjänster och produkter som du har köpt/ska köpa av oss)

  Kreditupplysningar sparas i upp till 90 dagar.

   

 • Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Hantera klagomål och reklamationer

  Även om du inte längre är kund hos oss kan vi behöva behandla dina uppgifter för att hantera dina eventuella klagomål och reklamationer.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört.

  Uppgifter i tvister eller klagomålsärenden behandlas till dess tvisten eller ärendet är slutligt avgjort.

  Tillvarata våra rättigheter

  Tillvarata vår rätt att erhålla betalning eller vidta rättsliga åtgärder. Exempelvis om vi måste skicka betalningspåminnelser och vidta inkasso- och/eller andra rättsliga åtgärder.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Berättigat intresse (består i att säkerställa våra rättigheter, t.ex. erhålla betalning)

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört.

  Uppgifter i tvister eller klagomålsärenden behandlas till dess tvisten eller ärendet är slutgiltigt avgjort.

  Förbättra våra erbjudanden och arbetssätt

  För att lära av våra misstag kan vi komma att följa upp varför du har valt att lämna Telenor. Vi kan t.ex. efter att ditt avtal med oss har upphört kontakta dig för att höra vad orsaken till att du lämnade oss var.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill kunna förbättra våra erbjudanden och arbetssätt)

  Uppgifterna sparas upp till 12 månader efter att avtalet med dig har upphört.

Så används din data om du är kund

Nedan hittar du mer information om de ändamål vi använder dina uppgifter för, vilken den rättsliga grunden är och hur länge vi sparar dina uppgifter. Du kan själv välja vilken information du vill ta del av beroende på vad som är relevant för dig.

 • Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Underlätta din surfupplevelse

  Tillhandahålla nödvändiga funktioner på vår hemsida, såsom navigering, varukorg och åtkomst till inloggat läge. För detta ändamål inhämtar vi uppgifter om dig via nödvändiga cookies.

  Enhetsuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill kunna tillhandahålla nödvändiga funktioner på vår hemsida)

  Lagringstiden varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Se vår  cookiepolicy för mer information.

  Optimera vår hemsida

  Analysera hur du interagerar med oss på hemsidan för att kunna optimera vår hemsida. För detta ändamål inhämtar vi uppgifter om dig via cookies för analys och statistik. Uppgifterna samlas in via cookies anonymseras och används därefter till analys och statistik.

  Beteendeuppgifter

  Enhetsuppgifter

  Samtycke

  Lagringstiden varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Se vår  cookiepolicy för mer information.

  Marknadsföring

  Skicka relevanta marknadsföringsmeddelanden till dig. För detta ändamål inhämtar vi uppgifter om dig via cookies för marknadsföring.

  Beteendeuppgifter

  Enhetsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Samtycke

  Lagringstiden varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Se vår  cookiepolicy för mer information.

  Kommunicera med dig

  Kommunicera med dig via vår webbsida, t.ex via chatt, webbformulär eller webbmejl.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill kunna kommunicera med dig via vår webbsida)

  Kontakt- och identifikationsuppgifter sparas i upp till 12 månader. Ärendeuppgifter sparas i 30 dagar.

  Se vår cookiepolicy för mer information om vilka cookies vi kan komma att placera på din enhet.

 • Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Identifiera och registrera

  Identifiera och registrera dig som kund eller användare, t.ex. i samband med att du ingår avtal med oss eller skapar ett användarkonto hos oss på Mitt Telenor eller i våra appar.

  I samband med att du ingår ett avtal med oss kan vi komma att göra en kreditbedömning. Läs mer om det under avsnittet Om du inte är kund - Ingå avtal med dig.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Fullgörande avtal

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört.

  Hantera ditt avtal

  Hantera ditt avtal eller användarkonto hos oss, samla och lagra dina uppgifter i vårt kundregister, och hålla dina uppgifter korrekta och uppdaterade.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Fullgörande avtal

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört och alla förehavande är reglerade.

  Leverera tjänster och produkter till dig

  Exempelvis överföra samtal, sms, e-post och annan elektronisk kommunikation, utföra trafikhanteringsåtgärder genom filtrering, blockering av spam sms/mms och strypning för att kunna upprätthålla begränsningar i den tjänst vi har avtalat om, såsom överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa, utföra uppgraderingar av hårdvara som du har hyrt/lånat av oss, möjliggöra automatiska val av wifi-kanaler och säkerställa att vår utrustning använder optimalt frekvensband.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande avtal

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar. IP-adresser sparas i upp till 3 dagar.

   

   

   

   

  Skicka nödvändig information om tjänsten till dig

  Skicka information om exempelvis driftstörningar, ändringar av villkor och priser eller annan information direkt relaterad till den produkt eller tjänst du har köpt.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att utföra åtgärden. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar.

  Fakturering och betalning

  Hantera fakturor och betalningar, eventuella återbetalningar till följd av klagomål och reklamationer, samt skicka påminnelser och vidta inkasso- och/eller rättsliga åtgärder om det krävs för att vi ska kunna ta tillvara vår rätt att erhålla betalning.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Rättslig förpliktelse

  Vi sparar uppgifterna tills fakturan är betald, och samtliga rättsliga förhållanden som uppgiften relaterar till är reglerade, och maximalt under 12 månader därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

  Felavhjälpning och säkerställande av drift

  Vi behandlar dina uppgifter vid felavhjälpning och support och för att kunna säkerställa driften av
  tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att
  upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

   

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att kunna utföra åtgärden. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar. IP-adresser sparas i upp till 3 dagar.

  Hantera återköp och reklamationer

  Administrera och hantera eventuella återköp och reklamationer.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Fullgörande avtal

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att hantera återköpet eller reklamationen.

   

 • Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Kontakt med kundservice

  Kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundservice eller selfservice via app eller Mitt Telenor, exempelvis hjälpa dig att använda dina tjänster, besvara dina frågor och hantera dina synpunkter, erbjuda nya tjänster och produkter, samt erbjuda utökad felavhjälpning

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Berättigat intresse (består i att vi vill kunna hjälpa dig när du kontaktar kundservice)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar.

  Inspelning av inkommande och utgående samtal samt sparande av kommunikation med kundservice.

  Inspelning av utgående säljsamtal.

  I syfte att förbättra kvaliteten på vår kundservice kan vi komma att spela in och analysera ditt samtal med oss. Inspelningen kommer även transkriberas till text och via AI skapas en sammanfattning av samtalet som lagras i din kundprofil.

  I samma syfte kan vi även komma att spara och analysera din kommunikation med vår kundservice via chatt och mejl.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Berättigat intresse (består i att förbättra vår kommunikation och vårt arbetssätt så att vi kan erbjuda bättre service)

  Inspelade samtal, transkribering och din kommunikation med kundservice via chatt och mejl sparas i upp till 60 dagar. Sammanfattning av samtal sparas i upp till 36 månader efter att avtalet med dig har upphört.

  Information om tjänster, service, underhåll och uppdateringar

  Skicka information om service, underhåll och uppdateringar av våra produkter och tjänster så att de ska fungera så bra som möjligt. Ge dig information som ger dig möjlighet att hantera dina tjänster via app eller Mitt Telenor.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Trafikuppgifter

  Berättigat intressen (består i att vi vill kunna informera dig om tjänster, service, underhåll och uppdateringar så att våra produkter och tjänster ska fungera så bra som möjligt)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas endast under den tid de behövs för att kunna utföra informationsåtgärden. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar.

  Marknads- och kundnöjdhetsundersökningar

  I syfte att förbättra vår service kan vi be dig att delta i marknads- och kundnöjdhetsundersökningar.

   

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Ärendeuppgifter

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill kunna förbättra vår service)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas endast under den tid de behövs för att  utföra marknadsundersökningar och undersökningar om kundnöjdhet, men aldrig längre än 36 månader efter att avtalet med dig har upphört. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar.

   

 • Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Autentisering

  Säkerställa att du är du och att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Fullgörande av avtal och Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att kunna utföra åtgärden.

  Avslöja eller förhindra otillåten användning

  Avslöja eller förhindra olaglig användning av tjänst eller användning som strider mot våra villkor för tjänsten.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att kunna utföra åtgärden. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar.

  Säkerhet

  Skydda dig mot obehörigt intrång och virus, förhindra missbruk av tjänster och nät samt förhindra bedrägerier.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge de behövs för att kunna utföra åtgärden. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar.

   

Viktigt för dig att känna till

Utveckling och förbättring av  tjänster
Vi använder uppgifter om dig för att förbättra vår verksamhet, befintliga tjänster och nät, för att optimera tjänster och nät, och för att utveckla nya tjänster, produktportföljer och vårt arbetssätt. Våra analyser görs i första hand med anonymiserade uppgifter. I de fall det inte är möjligt gör vi analyser med kunduppgifter och trafikuppgifter.

 • Ändamål Beskrivning Typ av uppgift Rättslig grund Lagringstid
  Anonymisering Anonymisering av dina uppgifter (så att uppgifterna inte längre kan härledas till dig som individ) i syfte att skapa underlag för förbättring, optimering och utveckling av våra tjänster och arbetssätt.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Beteendeuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Uppgifter om personliga förhållanden

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet och våra produkter och tjänster)

  Uppgifterna sparas endast under den tid de behövs för att kunna utföra anonymiseringen.

  Analys

  Analys för att förstå användandet av våra produkter och tjänster, exempelvis analys av interaktioner med kundservice, betalningar, förbrukning, NPS-data, hur du använder våra produkter och tjänster, Telenors appar eller webbsida.

  Analys för att förstå köpbeteenden i relation till olika kampanjer, produkter och säljkanaler. Vi tittar t.ex. på om du har flera produkter och tjänster hos oss, i vilken kanal du har gjort ditt köp och hur mycket förbrukning du har på din tjänst.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Beteendeuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Uppgifter om personliga förhållanden

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet och våra produkter och tjänster)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas endast under den tid de behövs för att kunna utföra analysen.

  Utvärdering och statistik Utvärdera och ta fram statistik över utfall av annonser, utskick och kampanjer, nyttjade erbjudanden, försäljning och kundserviceärenden.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Beteendeuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Uppgifter om personliga förhållanden

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet och våra produkter och tjänster)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas endast under den tid de behövs för att kunna utvärdera och ta fram statistiken.

  Test

  Användning av personuppgifter för testsyften för att kvalitetssäkra och förbättra våra produkter och tjänster.

  Primärt används testdata i form av fiktiva uppgifter som inte har någon koppling till individ, men i de fall test inte kan genomföras enbart med testdata kan riktiga personuppgifter användas.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Beteendeuppgifter

  Ärenderelaterade uppgifter

  Trafikuppgifter

  Fullgörande av avtal och Berättigat intresse (består i att vi ska kunna kvalitetssäkra och förbättra våra produkter och tjänster)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas endast under den tid de behövs för att kunna utföra testet.

Efterlevnad av lagar och regler
Vi behandlar dina uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter som vi omfattas av enligt lag, exempelvis bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial, krav på att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter och SOS Alarm, och, om du samtycker till det, till abonnentupplysningsföretag.

 • Ändamål

  Beskrivning

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Bokföringslagen, penningtvättslagstiftning, m.m.

  Uppfylla skyldighet enligt lag att spara vissa uppgifter en viss tid.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Trafikuppgifter

  Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.

  Brottsbekämpande ändamål

  Uppfylla skyldighet enligt lag att lagra vissa uppgifter för brottsbekämpande ändamål och lämna ut vissa uppgifter till polis och andra brottsbekämpande myndigheter.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Trafikuppgifter

  Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.

  SOS Alarm

  Uppfylla skyldighet att lämna ut uppgifter till SOS Alarm.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Trafikuppgifter

  Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.

  Abonnentupplysning

  Uppfylla skyldighet att lämna ut uppgifter till abonnentupplysningsföretag (om du har samtyckt till det)

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Rättslig förpliktelse och Samtycke

  Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anger att de ska sparas.

  Utreda säkerhets- och integritetsincidenter

  Uppfylla skyldighet enligt lag att utreda, dokumentera och informera om incidenter.

   

   Framförallt:

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Trafikuppgifter

  Loggar

  Rättslig förpliktelse

  Uppgifterna sparas så länge det aktuella kravet anges att det ska sparas.  

Dina uppgifter används för marknadsföring
Vi använder dina uppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Marknadsföring kan ske via mejl, sms, digitala notifieringar, brev och telefon, samt genom publika webbsidor eller när du är i kontakt med oss i en butik eller via kundservice.

 • Ändamål

  Exempel

  Typ av uppgift

  Rättslig grund

  Lagringstid

  Anonymisering

  Anonymisering av dina uppgifter (så att uppgifterna inte längre kan härledas till dig som individ) i syfte att skapa underlag för marknadsföring.

  Anonymiserad information används för att förstå beteenden hos våra kunder och skapa modeller för att kunna matcha kundgrupper och erbjudanden.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Beteendeuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Uppgifter om personliga förhållanden

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi med hjälp av anonymiserad information ska kunna skapa underlag för marknadsföring)

  Uppgifterna sparas endast under den tid de behövs för att kunna utföra anonymiseringen.

  Identifiering och analys av kundgrupper

  Analys av uppgifter för att identifiera och öka förståelsen av våra olika kundgrupper. I analysen används uppgifter om hur våra kunder använder våra tjänster och uppgifter som vi har samlat in från externa källor.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Beteendeuppgifter

  Betalnings- och faktureringsuppgifter

  Uppgifter om personliga förhållanden

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill skapa relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas endast under de tid de behövs för att kunna utföra analysen.

  Matchning av kundgrupp och erbjudande

  Matchning av kundgrupper och erbjudanden. Matchningen baseras t.ex på användande av tjänst, typ av utrustning, preferenser, nyttjandegrad av tjänst eller hur du har svarat på vår marknadsföring.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Avtals- och tjänsteuppgifter

  Beteendeuppgifter

  Enhetsuppgifter

  Uppgifter om personliga förhållanden

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill skapa relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Uppgifterna sparas endast under de tid de behövs för att kunna utföra matchningen.

  Rikta marknadsföring via våra egna kanaler

  Rikta marknadsföring av våra produkter och tjänster via våra webbplatser och appar, Mitt Telenor, sms eller mejl eller när du är i kontakt med oss i butik eller via kundservice.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Enhetsuppgifter

  Trafikuppgifter

  Berättigat intresse (består i att vi vill kunna marknadsföra befintliga och nya tjänster)

  Samtycke (avseende Trafikuppgifter)

  Så länge det är relevant för ändamålet. Olika uppgifter sparas olika länge. Inga uppgifter sparas mer än 3 år efter att avtalet med dig har upphört. Trafikuppgifter sparas i upp till 21 dagar.

  Rikta marknadsföring via externa kanaler

  Rikta marknadsföring av våra produkter och tjänster via externa kanaler såsom Google och andra annonsnätverk.

  Kontakt- och identifikationsuppgifter

  Enhetsuppgifter

  Berättigat intresse (vid delning av Enhetsuppgifter) (består i att vi vill kunna marknadsföra befintliga och nya tjänster)

  Samtycke (vid delning av Kontakt- och identifikationsuppgifter)

  Så länge det är relevant för ändamålet. Olika uppgifter sparas olika länge. Inga uppgifter sparas mer än 3 år efter att avtalet med dig har upphört.

   

  För mer information om hur vi använder dina uppgifter för detta ändamål, läs mer om hur vi analyserar dina preferenser och beteenden.

  Avregistrering av direktmarknadsföring
  Om du inte vill ta emot marknadsföring eller inte vill att vi använder dina uppgifter för detta ändamål, kan du enkelt meddela oss detta genom att kontakta kundservice eller vårt dataskyddsombud. Du kan även avregistrera dig från att ta emot direktmarknadsföring via vissa marknadsföringskanaler genom att följa instruktioner för avregistrering i respektive e-postmeddelande, sms eller personaliserad marknadsföring på publika webbsidor. 

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen syftar bland annat till att stärka din rätt till och skyddet av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om rättigheterna nedan och vill du utöva någon av dem ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud. Följande rättigheter kan du också utöva själv på Mitt Telenor:

Om du valt att utöva någon av dina rättigheter återkommer vi till dig så snabbt vi kan och senast inom en månad från att vi tog emot din begäran. Om vi inte kan besvara din förfrågan eller behöver mer tid på oss så kommer vi att förklara varför.

Mer om dina rättigheter

 • Du har rätt att veta om vi använder dina personuppgifter. Om vi gör det har du också rätt att få information om vilka uppgifter vi använder och hur vi använder dem. Du har också rätt att få en kopia av alla personuppgifter vi har om dig.

  Om du är intresserad av vissa specifika uppgifter ber vi dig att ange det i din begäran. Du kan t.ex. specificera om du är intresserad av en viss typ av uppgifter (t.ex. vilka Kontakt- och identifikationsuppgifter vi har om dig) eller om du vill ha del av uppgifter från en viss tidsperiod.

 • Om några av de uppgifter vi använder om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter med ytterligare uppgifter som kan behövas för att uppgifterna ska vara korrekta.

  När vi har rättat dina uppgifter, eller dessa har kompletterats, kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina uppgifter till om de uppdaterade uppgifterna, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

  Om du begär rättelse har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan.

 • Du har i vissa fall rätt att få de uppgifter som vi har om dig raderade.

  Du har rätt att få dina uppgifter raderade om:

  • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål vi samlade in dem för
  • Om vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar samtycket
  • Om uppgifterna används för direktmarknadsföring och du avregistrerar dig från det
  • Om du motsätter dig användning som sker med stöd av vårt berättigade intresse och vi inte kan visa att våra skäl till användningen väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har använts olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

  Om vi raderar dina uppgifter efter att du har begärt det kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om raderingen, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

 • Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut de uppgifter som vi har samlat in om dig, från dig, i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format och att du har rätt att överföra detta till en annan personuppgiftsansvarig.

  Rätten till dataportabilitet gäller bara:

  •  För uppgifter som har samlats in från dig
  • Om användningen sker baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, och
  • Uppgifterna inte är i pappersformat

 • Du har rätt att invända mot användning som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Om du invänder mot användningen kommer vi, utifrån din särskilda situation, utvärdera om våra intressen att använda uppgifterna väger tyngre än dina intressen av att uppgifterna inte används för det ändamålet. Om vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina kommer vi sluta med den användning som du invänder mot – förutsatt att vi inte måste använda uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot användningen har du också rätt att begära begränsning under den tid vi utreder frågan. Avseende direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända, och därmed avregistrera dig från, sådan behandling.

  Avregistrera dig från direktmarknadsföring

  I de fall kunduppgifter används för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst avregistrera dig från sådan användning. Du kan avregistrera dig från att ta emot direktmarknadsföring genom att följa instruktioner för avregistrering i respektive e-postmeddelande, sms eller personaliserad marknadsföring på publika webbsidor. Du kan även avregistrera dig genom att kontakta kundservice eller vårt dataskyddsombud.

  Rätt att inte bli föremål för vissa beslut

  Du har även rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig på annat sätt. Vi har dock rätt att använda oss av automatiserat beslutsfattande om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen. Om du vill informera oss om att du motsätter dig sådan behandling kan du kontakta kundservice eller vårt dataskyddsombud.

 • Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat för en viss användning. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av vår användning innan samtycket återkallades.

  Om du är under 18 år så måste din vårdnadshavare lämna och/eller ta tillbaka samtycken.

 • Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får användas för vissa avgränsade syften.

  Rätten till begränsning gäller:

  • När du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att användningen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om uppgifterna är korrekta eller inte
  • Om användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska raderas
  • När vi inte längre behöver använda uppgifterna för de ändamål som vi samlade in dem för, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  • Om du har invänt mot användningen. I sådana fall kan du begära att vi begränsar användningen medan vi utreder om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än dina intressen

  Även om du har begärt att vi begränsar användningen av dina uppgifter har vi rätt att använda dem för lagring, om vi har fått ditt samtycke till användning, för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någons rättigheter. Vi får också använda uppgifterna för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

  När begränsningen upphör kommer vi att informera dig om detta.

  Om vi begränsar användningen av dina uppgifter kommer vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om begränsningen, förutsatt att det inte är omöjligt eller för besvärligt. Om du ber oss, så kommer vi också berätta för dig vilka vi har lämnat ut dina uppgifter till.

 • Om du har frågor om vår användning av personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål på användningen så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

  Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, från 1 januari 2021) är svensk tillsynsmyndighet för vår användning av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med vår användning av dina personuppgifter kan du också vända dig dit.

Annan viktig information

Analys av preferenser och beteenden

Vi exponeras alla för en ökning av direktmarknadsföring, digital reklam och annonsering. Telenors vilja är att leverera en så relevant kommunikation som möjligt oavsett vilken kanal du väljer. För att göra det kan vi komma att använda dina uppgifter för att bilda oss en närmare uppfattning om våra olika kundsegment, deras beteendemönster och preferenser.

Gemensamt personuppgiftsansvar

Vissa av våra tjänster erbjuder vi tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Telenor och vår samarbetspartner kan då vara gemensamt personuppgiftsansvariga. I de fall vi är gemensamt personuppgiftsansvariga så ger vi dig särskild information om detta.

 

 

Behandling av trafikuppgifter

Här hittar du mer detaljerad information om hur vi behandlar trafikuppgifter som är relaterade till våra olika kommunikationstjänster.

Dina uppgifter delas med andra

I vissa situationer delar vi dina uppgifter med andra. Vi kan behöva dela dina uppgifter till våra samarbetspartners, bolag inom Telenor-koncernen eller andra parter som utför tjänster på vårt uppdrag. Vi kan även vara skyldiga att dela dina uppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Dina uppgifter kan behandlas utanför Sverige

Vi kan komma att föra över dina uppgifter till samarbetspartners eller underleverantörer som befinner sig utanför Sverige. Inom EU/EES gäller samma skydd för användningen av dina personuppgifter. Om vi överför dina uppgifter till ett annat land kommer vi vidta lämpliga skyddsåtgärder, för att säkerställa att dina uppgifter erhåller lika gott skydd som om de hade använts inom EU/EES.

 • Beroende på vilken tjänst du har kan dina uppgifter komma att föras till länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om dina uppgifterna förs över till något tredje land kommer vi vidta lämpliga skyddsåtgärder, såsom att:

  • Ingå EU-kommissionens modellklausuler med mottagaren
  • Säkerställa att Binding Corporate Rules finns på plats (bindande företagsinterna regler som är godkända av relevant myndighet).

  Du bör också uppmärksamma att vi kan komma att föra över uppgifter till andra länder, exempelvis om du väljer att använda våra tjänster till att kontakta någon i eller från ett annat sådant land.

  Vill du veta mer kan du kontakta oss.

Kamerabevakning

Telenor Sverige AB bedriver kamerabevakning på vissa platser (i våra butiker, på våra kontor och på vissa platser där vi har teknisk utrustning, t.ex. datahallar).

 • Telenor Sverige AB bedriver kamerabevakning på vissa platser (i våra butiker, på våra kontor och på vissa platser där vi har teknisk utrustning, t.ex. datahallar). På de ställen där vi kamerabevakar finns tydlig skyltning om att kamerabevakning förekommer. I samband med kamerabevakning kan vi komma att behandla dina personuppgifter.

  Ändamålet med behandlingen är att förebygga, avslöja och utreda brott, öka tryggheten för personal, kunder och besökare, samt att skydda våra tillgångar. Vi utför behandlingen med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse (dvs. vårt intresse av att förebygga, förhindra och utreda brott, öka tryggheten och skydda våra tillgångar). Inspelningar sparas i upp till två månader efter att de spelats in. Vid tvist eller utredning kan inspelning sparas så länge tvist eller utredning pågår. Vid misstanke om brott kan realtidsövervakning förekomma. 

Information till konsulter, leverantörer och andra som besöker Telenors lokaler

När du besöker Telenors kontor eller tekniksiter registrerar vi vissa uppgifter om dig i våra system.

 • När du besöker Telenors kontor eller tekniksiter registrerar vi information om dig därför att vi har ett berättigat intresse av att ha kontroll på att endast behöriga personer släpps in i våra lokaler och av vilken anledning de besöker oss. Dessutom är det viktigt för oss att veta hur många personer som finns i en byggnad och ungefär var de befinner sig, om det händer något som gör att byggnaden behöver utrymmas. Uppgifter om besökare lämnas normalt inte ut till någon extern part, men vid en incident kan de komma att lämnas ut till polis eller annan berörd myndighet.

  Konsulter och leverantörer på tekniksiter
  Som konsult eller leverantör till Telenor kan du i vissa fall få behörighet till relevanta tekniksiter inom ramen för det avtalade uppdraget, genom aktivering av ett eget valfritt kort. Samtliga behörigheter och accesser (in- och utpasseringar) är personliga.

  Vi registrerar följande uppgifter om dig i vårt accesskortsystem:

  • Ditt för- och efternamn
  • Vilken organisation du arbetar för
  • Ditt mobilnummer

  Ditt personnummer eller ID06 ID kan i vissa fall, t ex. vid besök på skyddsobjekt, komma att registreras i ett separat behörighetssystem. Även tiden för närvaro på siten registreras i ett separat system (sitelog).

  Förutom för verifiering av behörigheter kan uppgifterna komma att användas: 

  • vid incidenter såsom inbrott, stöld, skadegörelse och liknande
  • för att säkerställa åtkomst till tekniska siter inklusive till passersystem och nyckelskåp
  • närvaroregistreringen används om det exempelvis går ett larm på siten
  • vidareförmedling av information om behörigheter till exempelvis fastighetsägare och vaktbolag för att möjliggöra åtkomst till externa byggnader där Telenor hyr utrymme.

  Dina personuppgifter raderas när leverantören själv tar bort dig som användare i systemet eller när kontraktet upphör. Loggar som ger information om enskilda accesser (in- och utpasseringar) sparas i max 3 månader efter besöksdatum.

  Konsulter och leverantörer på kontor
  Som konsult eller leverantör till Telenor kan du i vissa fall få behörighet till relevanta kontorslokaler inom ramen för det avtalade uppdraget, genom ett personligt accesskort. Samtliga behörigheter och accesser (in- och utpasseringar) är personliga.

  Vi registrerar följande uppgifter om dig i vårt accesskortsystem och på kvittensen som du undertecknar:

  • Ditt för- och efternamn
  • Vilken organisation du arbetar för
  • Ditt mobilnummer
  • Foto

  Din ID-handling kontrolleras i samband med utlämning av accesskortet. Ingen information om ID-handlingen sparas, dock noterar vi att en kontroll har utförts.

  Förutom för verifiering av behörigheter kan uppgifterna komma att användas:

  • vid incidenter såsom inbrott, stöld, skadegörelse och liknande
  • för avidentifierad statistik för att mäta besöksfrekvens, generella rörelsemönster i byggnaden och för att kontrollera tekniska funktioner i dörrmiljöer som till exempel hur ofta en dörr öppnas.

  Dina personuppgifter raderas när accesskortet återlämnas. Loggar som ger information om enskilda accesser (in- och utpasseringar) sparas i max 12 månader efter besöksdatum.

  Tillfälliga besökare på kontoren
  Om du är en tillfällig besökare på Telenors kontor, registrerar vi följande information om dig i vårt besökssystem:

  • Ditt för- och efternamn
  • Vilken organisation du arbetar för
  • Ditt mobilnummer
  • Namnet på den person från Telenor som tar emot dig och ansvarar för ditt besök
  • Vilket kontor du besöker
  • Vilket datum och tidpunkt vi registrerar ditt besök.

  Dina personuppgifter sparas i max 12 månader efter besöksdatum.

  Du kan läsa mer om vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter här.

  Kontaktuppgifter till Telenor Sverige AB, som ansvarar för registreringen, och vårt dataskyddsombud, hittar du här.

Information om bakgrundskontroller

När Telenor rekryterar nya medarbetare eller konsulter är det viktigt för oss att verifiera att den aktuella personen har en lämplig bakgrund för arbete hos oss. Därför beställer vi, eller de rekryteringsfirmor och konsultbolag som vi anlitar, regelmässigt så kallade bakgrundskontroller på aktuella kandidater.

 • När Telenor rekryterar nya medarbetare eller konsulter är det viktigt för oss att verifiera att den aktuella personen har en lämplig bakgrund för arbete hos oss. Därför beställer vi, eller de rekryteringsfirmor och konsultbolag som vi anlitar, regelmässigt så kallade bakgrundskontroller på aktuella kandidater.

  Det är det bolag som utför bakgrundskontrollen som ansvarar för hur den genomförs och hur personuppgifter hanteras i samband med det. Telenor får information om resultatet av bakgrundskontrollen via olika kanaler, ofta muntligt eller via en skyddad portal där resultatet är tillgängligt under max 96 timmar. Resultat som inte är integritetskänsliga kan komma via e-post. Vi får inte reda på några detaljer utan bara om personen har passerat kontrollen utan anmärkning eller inte. Vi sparar inga resultat av bakgrundskontroller hos oss.

  I samband med att bakgrundskontrollen genomförs kan en central funktion på Telenors HR-avdelning få hypotetiska frågor om vad som kan anses vara en acceptabel bakgrund för arbete hos oss, men frågorna är anonyma och är mycket svåra för oss att hänföra till en enskild individ (vilket inte heller är meningen). Har du frågor om bakgrundskontrollen ska du i första hand vända dig till det bolag som utfört kontrollen. Innan den påbörjas får du information om vilket bolag som kommer att utföra den.

  Har du frågor om Telenors hantering av personuppgifter i samband med bakgrundskontroller finns våra kontaktuppgifter här.

Information till närmast anhörig

Denna information är relevant för dig som har angetts som närmast anhörig till en medarbetare på Telenor.

 • En medarbetare hos Telenor har angett dig som en person vi kan kontakta om det har skett en incident som du bör uppmärksammas på. Det kan vara ett olycksfall eller ett hälsoproblem som vår medarbetare har råkat ut för.

  Vi har noterat ditt namn, de kontaktuppgifter till dig som vår medarbetare har lämnat, samt er relation i de fall vår medarbetare har uppgett sådan information. Uppgifterna raderas eller uppdateras när vi får information om förändringar från dig eller vår medarbetare gällande vilken kontaktperson och kontaktväg han eller hon vill att vi ska använda.

  Det är i första hand vår medarbetares närmaste chef som har tillgång till dina personuppgifter, de är inte tillgängliga för alla våra medarbetare.

  Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ett berättigat intresse för oss att underlätta kontakterna med relevanta anhöriga framförallt vid arbetsplatsincidenter. Telenor gör bedömningen att risken för integritetsintrång i samband med vår behandling av dina personuppgifter är begränsad, men självklart kan du invända mot registreringen. Kontakta oss i sådana fall via personuppgifter@telenor.se

Uppdatering av denna integritetspolicy

Om vi gör ändringar i den här integritetspolicyn så kommer vi att publicera en uppdaterad version här. Vid större ändringar kommer vi även att uppmärksamma dig på ändringen på annat sätt (till exempel genom särskild information på faktura, via mejl eller annan lämplig kanal). Integritetspolicyn uppdaterades senast den 15 april 2024.

Här kan du läsa integritetspolicyn som pdf.