Rättigheter saknas

Har du fått meddelandet Rättigheter saknas på din tv-skärm?

Har du precis kopplat in din tv-box för första gången? När du kopplat in din tv-box ska du leta upp en krypterad kanal, till exempel TV3 eller Kanal 5, och låta den vara på några minuter.