Starta om tv-boxen

Dra ut strömkabeln ur tv-boxen och vänta i cirka 30 sekunder. Koppla därefter in den på nytt och låt boxen starta om. När den har startat om ska du leta upp en krypterad kanal, till exempel TV3 eller Kanal 5, och låta den vara på under några minuter.