Hållbarhet på Telenor

Att tänka och agera miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart är en självklarhet och integrerat i vår verksamhet. Sedan 2021 är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för vårt kvalitets- och miljöarbete. Här kan du läsa mer om vår resa för att nå våra hållbarhetsmål och bli ett mer hållbart företag.

Telenorbutik

Telenors målsättningar inom hållbarhet

Vi har ambitiösa klimatmål som ligger i linje med det internationella arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, förankrade i forskning genom Science Based Targets Initiative. Innan 2030 ska vår verksamhet vara klimatneutral och cirkulär. Samtidigt arbetar vi med social hållbarhet kopplat till kärnan i vår verksamhet – nätet, bland annat genom att förbättra barns trygghet online.  

Resan till att nå våra målsättningar


Vi är på en resa mot att bli ett ännu mer hållbart företag. Här kan du läsa mer
om vad vi gör inom respektive målsättning för att bli klimatneutrala och
cirkulära till 2030, samt öka barns trygghet online.

Resan till en klimatneutral verksamhet

Till 2030 ska vi bli klimatneutrala. Här kan du läsa om resan dit och vilka åtgärder vi har tagit, och fortsatt behöver ta, på vägen.

Resan till en cirkulär verksamhet

Till 2030 ska vi bli cirkulära. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med cirkularitet i varje del av leverantörskedjan och ser på vägen framåt.

Social hållbarhet

Vi vill ta ansvar för individers behov och rättigheter i den mån det är möjligt, så kallad social hållbarhet. Vi har valt att fokusera på initiativ som ligger nära kärnan i vår verksamhet – det vi är extra bra på. Här kan du läsa mer om dessa.

 

Hållbarhetsrapporten 2022

I vår senaste hållbarhetsrapport sammanfattar vi stegen vi tog mot våra hållbarhetsmål under 2022. 

 

Hållbarhetsnyheter


Här samlar vi senaste nytt inom hållbarhet hos oss på Telenor.

Fyra hållbarhetsaspekter att överväga inför en ny telefon


Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra hållbara val och det finns flera hållbarhetsaspekter att överväga inför ditt köp.

 

Telenor inför striktare hållbarhetskrav på leverantörer


Som en del av hållbarhetsarbetet har Telenor infört krav på att de största leverantörerna ska vara anslutna till Science Based Target Initiative.

Telenor satsar på återvunna mobiler i butik


Telenor lanserar hållbarhetshörnor i fem butiker för uppmärksamma hållbara alternativ till telefoner och tillbehör. Telenor hoppas fler ska överväga ett mer miljövänligt val.