Resan mot en cirkulär verksamhet

Till 2030 ska vår verksamhet vara cirkulär. Att ta tillvara på de resurser som finns är viktigt för oss och något vi arbetar aktivt för att bli bättre på i alla steg av leverantörskedjan. 

Hand som håller i blad mot grön bakgrund

Cirkulär leverantörskedja


Här kan du läsa mer om vad vi gör inom varje steg av
leverantörskedjan för att ta tillvara på material och minska utsläpp.

Produkterna tillverkas

Produkterna vi säljer tillverkas av olika leverantörer, vilket innebär att vi måste vara noggranna med vilka vi väljer att samarbeta med. Genom att ställa höga krav på hållbarhetsfaktorer, regelefterlevnad och ett ansvarsfullt företagande samtidigt som vi genomför årliga genomlysningar och besök ser vi till att produkterna vi säljer är ansvarsfullt producerade.

 

 

Riskscreening av potentiella leverantörer 

När vi tar in nya leverantörer går de igenom en grundläggande riskscreeningsprocess i syfte att hitta eventuella risker inom områden som hållbarhet, regelefterlevnad och anti-korruption. Om en risk uppdagas utarbetar vi tillsammans en åtgärdsplan som vävs in i de avtal som vi sedan skriver med leverantören – leverantören åtar sig då att arbeta med riskområdet för att komma åt problematiken. Om en risk anses vara för omfattande samarbetar vi inte med leverantören. 

Avtal kring ansvarsfullt företagande

Våra leverantörer måste följa ett antal avtal på hållbarhetsområdet som Telenor tillhandahåller – bland annat en uppförandekod som reglerar frågor som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö, den så kallade Supplier Conduct Principles (SCP) och ett avtal som reglerar att leverantören agerar som ett ansvarsfullt företag, det så kallade ABC-avtalet (Agreement on responsible Business Conduct). ABC-avtalet berör områden som regelefterlevnad, anti-korruption, oberoende, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, miljö, klimat och säkerhet. 

Uppföljning av våra leverantörer 

Vi håller en löpande dialog med våra leverantörer kring avtalen, och förväntar oss att de hör av sig till oss om något händer som strider mot dem. Vi genomför även uppföljningar för att se att avtalen efterlevs. Detta genom granskningar där vi åker ut till leverantören, träffar ledningen, ser hur arbetet går till i praktiken, pratar om eventuella felande länkar i hållbarhetsarbetet och hur de ska få bukt med dessa. Vi skickar även ut enkäter kring hållbarhet till leverantörerna som vi sedan följer upp.  

 

 

Produkterna säljs

Vi har ett ansvar gentemot såväl kund som samhälle att göra det enklare att fatta miljömedvetna beslut när det är dags att köpa en telefon. Därför erbjuder vi hållbara alternativ till nyproducerade telefoner och ser över våra utsläpp från exempelvis frakt och i butik.

Vi ser att allt fler kunder efterfrågar hållbara alternativ till nyproducerade telefoner, och vi på Telenor erbjuder idag två alternativ – återvunna telefoner via Nästan ny och cirkulärt framställda Fairphone.

 

 

Nästan nya telefoner

För att öka volymen begagnade telefoner vi kan erbjuda våra kunder inledde vi ett samarbete med Renewed under 2022 – ett svenskt företag som specialiserar sig på att sälja prisvärda begagnade och renoverade mobiltelefoner, smartklockor och surfplattor. Samarbetet innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett bredare utbud av begagnade telefoner som är bättre för såväl plånbok som miljö. 

Alla begagnade telefoner vi erbjuder töms på innehåll med programmet Blancco. Metoden garanterar hundraprocentig säkerhet och uppfyller alla internationellt lagstadgade krav på dataradering. Efter detta repareras de så att de blir som nya.

Den cirkulärt producerade Fairphonen 

Fairphone är en telefontillverkare med en helt cirkulär framställning. Detta innebär att Fairphonens leverantörskedja inte skapar något avfall, inte använder konfliktmineraler, inte släpper ut kemikalier i vare sig luft eller vatten och att de fraktar sina produkter på mest miljövänliga sätt. Dessutom bedriver de ett omfattande arbete för att skapa säkra arbetsmiljöer och arbetsvillkor i hela produktionskedjan.  

Vi har valt att, som den enda mobiloperatören i Sverige, ta in Fairphone i vårt sortiment för att kunna erbjuda en kvalitetstelefon som är helt grön, men ändå erbjuder fördelarna med en smartphone.

Två butiksmedarbetare i butik

Hållbarhetstänk i våra butiker och vid frakt 

Vi jobbar med att minimera klimatpåverkan i våra logistikprocesser, bland annat genom att:

  • Klimatkompensera all frakt till kund. Vi betalar 10 öre per kolli för plantering av nya träd. 
  • Byta ut alla plastpåsar i butik mot papperspåsar. 
  • Allt emballage som används idag är utbytt till återanvänt material.

Produkterna används

Idag är mobiltelefoner svåra att reparera och tenderar därför att en kort livslängd. Vi vill ändra på detta och erbjuder idag försäkringsprogrammet Trygg 48 samtidigt som vi säljer Fairphone som går att reparera själv.  

 

 

Person reparerar en Fairphone hemma

Ett försäkringsprogram som ökar telefonens livslängd 


Vi vill att du ska kunna använda din telefon i många år och erbjuder därför försäkringsprogrammet Trygg 48. Genom programmet erbjuder vi våra kunder att laga trasiga telefoner, surfplattor och tillbehör för att hålla dem vid liv längre. Om du skulle bli av med din enhet får du dessutom en ny återanvänd telefon som håller samma standard som enheten du blev av med. 
 

Laga telefonen själv med Fairphone


Vi, som den enda telekomoperatören, erbjuder våra kunder den ansvarsfullt producerade Fairphonen. Telefonen är tillverkad så att du själv ska kunna laga enheten om den går sönder genom att beställa reservdelar och lagningskit, som du får hem till dörren. Här kan du läsa mer om Fairphones hållbarhetsarbete.

Produkterna kasseras

Som mobiloperatör vill vi ta hand om vårt mobilskrot. När det är dags för dig att investera i en ny telefon ser vi till att återanvända eller återvinna din gamla enhet. Vi vill skala upp vårt arbete och under 2023 hoppas vi öka antalet mobiltelefoner som samlas in och som kan få ett nytt liv eller återvinnas.


En resurskrävande process


Att tillverka mobiltelefoner är väldigt resurskrävande genom allt från
råmaterialens extraktion och frakter, till komponenternas tillverkning och
ihopsättning. En telefon består av många delar som tillverkas av olika
leverantörer och fabriker, vilket innebär att tillverkningen blir material- och
energiintensiv, vilket i sin tur påverkar miljön negativt. 
 

Mål att öka mängden gamla telefoner vi samlar in 

På Telenor har vi ambitionen att bli mer cirkulära och en av aktiviteterna för att uppnå det är att samla in kasserade och gamla telefoner som vi återanvänder eller återvinner.

Vi arbetar aktivt med att hitta sätt att samla in en större mängd gamla telefoner genom att erbjuda telefonanvändare att lämna in sina gamla mobiler i våra butiker, genom att ta om hand om de telefoner vi får in genom vårt program Change och genom vårt program Sälj mobilen som vi har i samarbete med Conmodo, och som innebär att du kan få pengar för din gamla telefon.

 

Telefonerna återanvänds eller återvinns 

När vi fått in en telefon ser vi först över om telefonen kan återanvändas, antingen genom att få nytt liv och säljas till en ny konsument, eller som reservdelar till andra mobiler. De telefoner som möter kraven och kan återanvändas Blancco-raderas på allt innehåll och data. Metoden garanterar hundraprocentig säkerhet och uppfyller alla internationellt lagstadgade krav på dataradering.  

Efter genomförd radering renoveras de och funktionaliteten testas – när de är redo att säljas vidare är de så gott som nya igen. Till slut säljs de återanvända telefonerna via Telenor. 

Om telefonen inte är i tillräckligt bra skick för att återanvändas plockas de isär och återvinns. I enlighet med våra interna riktlinjer återvinner vi varenda liten bit som produceras. Idag återanvänds 97 procent av de telefoner vi får in, och 3 procent återvinns. 

Flera laddare i eluttag

Annat avfall som återanvänds 

Självklart tar vi också hand om avfall som produceras i andra delar av vår verksamhet. Vi återanvänder eller återvinner vårt eget elektronikavfall och många av våra inköpta produkter återgår till leverantörerna. 

Idag genomgår vi den största nätmoderniseringen någonsin då vi rullar ut 5G, rustar upp vårt 4G-nät och fasar ut 3G-nätet. När vi river våra sajter i 3G-nätet skapas stora mängder avfall, exempelvis från de teknikstugor som står vid masterna samt från restprodukter som batterier och annat elektronikskrot. Vi försöker att återanvända så mycket avfall som möjligt. Idag blir exempelvis gamla batterier reserver på nya 5G-master eller säljs på auktion, och många stugor återanvänds som bland annat hönshus och jaktstugor. Det avfall som inte kan återanvändas återvinns via vår partner Stena Recycling.

Sedan flera år tillbaka samlar vi in kunders tv-boxar och internetroutrar när kunden uppgraderar, avslutar eller byter ut sin produkt. Går den att återanvända, startas en process där produkter återställs till så gott som nyskick. Är produkten inte i skick för ett andra liv, omhändertas den på ett miljömässigt ansvarsfullt vis hos vår partner. På detta sätt har våra kunder produkter av hög kvalitet samtidigt som vi tar ett miljömässigt ansvar. 

Vägen framåt

Vi har börjat vår resa för att bli cirkulära innan 2030 och behöver hitta nya vägar, affärsmodeller och samarbeten för att nå hela vägen fram.  

 

 

Man surfar i en hängmatta i skogen

Hur når vi hela vägen?

Ett första steg är att samla in en majoritet av de enheter vi säljer och lånar ut, till exempel telefoner och routrar, så att dessa kan rustas upp och återanvändas eller återvinnas. Idag är det möjligt att lämna in och att köpa nästan nya telefoner och vi har också ett utbytessystem för routrar. Dessa initiativ kommer att utökas med fler möjligheter och större volymer.  

Idag är vi cirkulära inom vissa områden, exempelvis när det kommer till våra tv-boxar. Kunder som har tv-tjänster hos oss får en box när de startar sitt abonnemang som sedan återlämnas när de avslutar tjänsten. Boxen renoveras och används sedan av en ny kund. De boxar som inte längre går att använda återvinns så att nya boxar kan skapas.