Social hållbarhet på Telenor

Vi respekterar individens behov och rättigheter, så kallad social hållbarhet. Vi har valt att fokusera på initiativ som ligger nära kärnan i vår verksamhet – det vi är extra bra på – och har som mål att förbättra barns trygghet online. 

Två barn plockar svamp i skogen

Fyra huvudinitiativ


Telenors målsättning inom social hållbarhet är att öka barns trygghet online.
Detta gör vi genom vårt initiativ Nätprat och genom att vara en del av ECPATs
Techkoalition. Men vi arbetar också på flera fronter, bland annat för att skapa
en mer inkluderande arbetsmarknad genom vårt program Open Mind och
genom att ta ställning mot barnarbete och dåliga arbetsförhållanden. Här kan
du läsa mer om våra fyra huvudinitiativ inom social hållbarhet.

Nätprat: Det viktiga pratet mellan barn och vuxna  

Internet kommer med fantastiska möjligheter, men också risker. Det är inte alltid enkelt att veta hur man ska prata med varandra om upplevelserna. Med vårt initiativ Nätprat vill vi få fler barn och viktiga vuxna att prata med varandra om livet på nätet. Därför har vi tagit fram guider och verktyg för att komma i gång.

Telenor Open Mind: för en inkluderande arbetsmarknad

Open Mind är ett upplärnings- och arbetsträningsprogram för personer med någon typ av funktionsvariation. Vi startade Open Mind i Sverige 2007 i syfte att ge ny kunskap och erfarenheter av arbetslivet. Förhoppningen i förlängningen är att starta Open Mind i fler länder där Telenor har verksamhet och fortsätta sprida vårt goda exempel.

Infografik jordklot

Tar ställning mot barnarbete och dåliga arbetsförhållanden 

Vi följer upp de leverantörer vi väljer att samarbeta med för att se att de erbjuder sina medarbetare en säker arbetsplats med bra arbetsförhållanden, samtidigt som de tar avtånd från barnarbete eller svart arbetskraft. Uppföljningen sker genom riskanalyser av leverantörer, revisioner på plats hos företag, samt via enkäter.  

Vi screenar även oss själva inom mänskliga rättigheter genom processen Human Rights Due Diligence (HRDD), för att identifiera, hantera och redovisa Telenors risker och eventuellt negativa påverkan på mänskliga rättigheter. 

Samarbete med ECPAT emot sexuella övergrepp på nätet 

Vi är med i ECPATs Techkoalition, ett samarbete mellan företag inom techindustrin mot sexuella övergrepp på nätet. Techkoalitionens medlemmar ska arbeta för att förhindra, försvåra och förebygga att deras tjänster och produkter missbrukas av förövare. Tillsammans med andra techbolag jobbar vi aktivt för att stoppa exploateringen av barn på nätet.