Telenor Open Mind - öppnar dörrar till arbetslivet

Vi ser möjligheter

Telenor Open Mind är ett upplärnings och arbetstränings program för personer med någon typ av funktionsvariation. Syftet med arbetsträningen är att ge deltagaren ny kunskap och erfarenheter av arbetslivet. 

 

Glädjen och värdet som ett arbete ger i form av kompetens, rutiner, meningsfull sysselsättning och kollegor är något som är viktigt för oss alla. Open Mind programmet är ett sätt för oss som arbetsgivare att visa de möjligheter som finns och att med rätt stöd inkludera fler på arbetsmarknaden.

 

En period av arbetsträning pågår under ca 6–12 månader och vi matchar ihop våra Open Mind deltagare med lämpliga platser för arbetsträning i vår organisation, vilket kan vara både inom kontorsverksamhet och i Telenor butik.

Målsättning 

Open Mind programmet startade upp på Telenor i Norge för ca 20 år sedan och idag är programmet igång i flera länder där Telenor är aktiva.

Målsättningen är att starta upp Open Mind i fler länder och fortsätta sprida vårt goda exempel.

 

 

Vill du veta mer om Telenor Open Mind?

För mer information om programmet kontakta Pia Torstensson.