Resan mot en klimatneutral verksamhet

Vi är på en resa till att bli klimatneutrala 2030. Här kan du läsa mer om våra målsättningar och vad de innebär, vilka åtgärder vi redan vidtagit idag och hur vi ser på vägen framåt.

Telenors kontor

Hur långt har vi kommit?

För att bli klimatneutrala till 2030 behöver vi se över alla utsläpp kopplade
till vår verksamhet, våra produkter och nätverk. Nedan ser du våra viktigaste
åtgärder för att minska vårt avtryck.

 

Infografik certifikat

ISO-certifierade för vårt arbete

Vi är ISO-certifierade inom miljö enligt ISO 14001. Infografik hastighetsmätare

Elförbrukning 

Idag köper vi in 100 procent grön el i vår verksamhet. Det innefattar grön el i våra butiker och till våra kontor.  

 

 

Infografik jordklot

Klimatkompenserar 

Vi klimatkompenserar våra kvarvarande utsläpp i egen verksamhet. Vår klimatkompensation sker genom Fairtrade Climate Standard, där vi stöttar ett biogasprojekt i Indien. Vi klimatkompenserar även våra kunders transporter av köpta produkter, genom Gold Standard-certifierade projekt.

Infografik uppåtgående graf och dokument

Kontor

På våra kontor har vi bland annat köpt in 100 procent grön el och minskat energiförbrukningen. Vi har hållbara närvarosensorer på lampor och kranar så att vi inte gör av med energi och vatten i onödan. Det största kontoret i Råsunda är BREEAM certifierat. Här finns klimatskydd på fasaden som hjälper till att nyttja sol och vindkraft för att hålla energiförbrukningen nere. Solceller på taken hjälper bland annat till att driva hissarna.  

Vi källsorterar, har bytt ut allt vårt förbrukningsmaterial till Svanenmärkta varianter och städar till 99,9 procent helt kemikaliefritt.

Infografik kvinna som surfar på telefon

Nätverket 

Nu genomförs den största nätmoderniseringen i Telenors historia. Vi rullar ut 5G, samtidigt som vi förbättrar 4G-nätet och fasar ut 3G-nätet. I det nya nätet installeras utrustning med högre hållbarhetskrav. Sammantaget skapar vi ett hållbart, framtidssäkert nät som ska räcka i många år framöver och som möjliggör för ny grön teknik. 

Vi har bland annat bytt ut vanlig diesel i våra anläggningars reservkraftverk mot ECOPAR, vilket reducerar utsläppen av koldioxid med 50 procent. Vi delar även nät med andra operatörer för att sänka vår elförbrukning och minska behovet av utrustning. 

Infografik parasoll och solstol

Affärsresor 

Att göra resor och ses fysiskt är i många fall nödvändigt för en fungerande verksamhet, men för att inte resa mer än vi behöver har vi tydliga reseriktlinjer. Vi utvärderar om möten kan hållas digitalt i stället för fysiskt och vi har under de senaste åren minskat vårt flygande.

Om vi ska resa mindre än 60 mil och fyra timmars resväg ska vi inte flyga, men även vid längre resor bör alternativ till flygande undersökas.

Samtliga affärsresor ska godkännas av en ledare som säkerställer att riktlinjerna följs. 


Vägen framåt


De senaste åren har vi gjort stora framsteg för att minska våra utsläpp inom
det så kallade scope 1 (direkta utsläpp i den egna verksamheten) och scope 2
(indirekta utsläpp som förbrukas av oss). Nu är nästa steg att arbeta mer på
det som kallas scope 3, som bland annat inkluderar våra leverantörer
och vårt resande.

Det finns mycket arbete kvar att göra, så här når vi dit.

Leverantörer


Vi
väljer leverantörer som har vetenskapligt baserade hållbarhetsmål, enligt Science Based Target Initiative. 68 procent av våra leverantörer ska ha egna hållbarhetsmål enligt Science Based Target Initiative innan 2025, det vill säga godkända klimatmål förankrade i forskning och i linje med Parisavtalet 
 

 

Produkter


Vi behöver erbjuda produkter
som gör av med mindre el och resurser när de används. Här ska vi välja, och pusha på utvecklingen av energisparande tekniker och produkter. Exempelvis routrar och nätverkssajter som kan gå in i energisparläge på natten när de inte används.
 

 

Affärsresor


Vi behöver
även minska våra flygresor och har som mål att årligen
minska det.