Vad har ni för bindningstid?

Vi har ingen bindningstid på våra abonnemang.