Hur gör jag en flyttanmälan?

Du anmäler din flytt genom att ringa till oss på 020-222 222 senast en månad innan du flyttar till din nya adress.