Hur ser jag planerade arbeten som påverkar tv och bredband?

Enkelt! Logga in i Mitt Telenor. Där ser du om några planerade arbeten påverkar ditt bredband eller din tv-tjänst.