Vad är GDPR?

Den 25 maj 2018 fick alla länder i EU en ny dataskyddsförordning - GDPR* - som ställer ännu högre krav på hur företag och organisationer behandlar trafik- och kunduppgifter.

Dataskyddsförordningen ger dig större möjlighet att bestämma över hur vi hanterar uppgifter om dig som skapas när du använder våra produkter och tjänster. Därför kommer vi att be dig om din tillåtelse att samla uppgifter så att vi kan fortsätta förbättra vår service och skapa nya tjänster som förenklar din vardag på riktigt.

Du kan ge oss din tillåtelse genom att logga in i Mitt Telenor och svara på några enkla frågor kring hur vi får hantera dina kund- och trafikuppgifter.

 

*GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den trädde i kraft i hela EU den 25 maj 2018.

Vill du veta mer? Då kan du läsa mer här om dina rättigheter och hur vi behandlar dina uppgifter. Du hittar också mer information hos Integritetsskyddsmyndigheten.