Läs mer om bakgrundskontroller

När Telenor rekryterar nya medarbetare eller konsulter är det viktigt för oss att verifiera att den aktuella personen har en lämplig bakgrund för arbete hos oss. Därför beställer vi, eller de rekryteringsfirmor och konsultbolag som vi anlitar, regelmässigt så kallade bakgrundskontroller på aktuella kandidater.

Det är det bolag som utför bakgrundskontrollen som ansvarar för hur den genomförs och hur personuppgifter hanteras i samband med det. Telenor får information om resultatet av bakgrundskontrollen via olika kanaler, ofta muntligt eller via en skyddad portal där resultatet är tillgängligt under max 96 timmar. Resultat som inte är integritetskänsliga kan komma via e-post. Vi får inte reda på några detaljer utan bara om personen har passerat kontrollen utan anmärkning eller inte. Vi sparar inga resultat av bakgrundskontroller hos oss.

I samband med att bakgrundskontrollen genomförs kan en central funktion på Telenors HR-avdelning få hypotetiska frågor om vad som kan anses vara en acceptabel bakgrund för arbete hos oss, men frågorna är anonyma och är mycket svåra för oss att hänföra till en enskild individ (vilket inte heller är meningen). Har du frågor om bakgrundskontrollen ska du i första hand vända dig till det bolag som utfört kontrollen. Innan den påbörjas får du information om vilket bolag som kommer att utföra den.

Har du frågor om Telenors hantering av personuppgifter i samband med bakgrundskontroller finns våra kontaktuppgifter här.