Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med service, produkter eller tjänster från Telenor?

För oss är din köptrygghet viktigt. Upplever du att vi inte har uppfyllt ett löfte eller att vi har levererat en produkt som inte motsvarar dina förväntningar så kan du ringa till oss på 020-222 222

Som privatperson har du även möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få din sak prövad. ARN är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

Som opartisk instans finns även Telekområdgivarna som ger kostnadsfri hjälp för konsumenter om abonnemang inom TV, telefoni och bredband.

För EU-medlemmar finns Tvistlösning på nätet för att hjälpa missnöjda kunder. Här kan du klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och hitta en neutral utomstående part som kan hantera ditt ärende.