Hur ställer jag in en personlig hälsningsfras i röstbrevlådan?

För mobiltelefoni

Du kan spela in en personlig hälsningsfras om du inte vill använda standardfrasen som redan är förinställd.

För att ställa in din personliga hälsningsfras, ring 888 och följ instruktionerna. Din hälsningsfras kan vara högst 5 minuter lång.

För hemtelefoni via bredband

För att tala in ett personligt hälsningsmeddelande:

  • Tryck 3. Du uppmanas att göra en inspelning. Tala in meddelandet, avsluta med #.
  • Spara det nya hälsningsmeddelandet: tryck 1. Ditt ordinarie hälsningsmeddelande är aktiverat.
  • Spara det gamla hälsningsmeddelandet: tryck 2.Samtalet återgår till huvudmenyn.
  • Lyssna på det nya hälsningsmeddelandet igen: tryck 4. Det inspelade meddelandet spelas upp. Därefter spelas denna meny upp igen.
  • Tala in ett nytt hälsningsmeddelande: tryck 3. Samtalet återgår till menyn.