Kan jag lyssna av röstbrevlådan från en annan telefon?

För mobiltelefoni

Ring +46 708 222 888 och ange din kod till röstbrevlådan.

För hemtelefoni via bredband

  1. Slå ditt hemnummer.
  2. Under uppspelning av hälsningsfrasen, tryck 0.
  3. Knappa in din PIN-kod. Du har tre försök på dig att ange rätt kod, därefter bryts samtalet.