Vad gör jag om det står att jag inte har något mobilabonnemang knutet till röstbrevlådan?

Om du inte har något abonnemang knutet till din röstbrevlåda, vänligen kontakta oss.