Betalar jag självrisk om jag anmäler id-stöld eller nätkränkning?

Har du någon av våra säkerhetstjänster Nätsäker eller Nätsäker Plus eller säkerhetspaketet Surfa säkert betalar du ingen självrisk. Här kan du skaffa Surfa säkert.