Finns det någon självrisk om jag drabbas av id-stöld eller nätkränkning?

Du betalar aldrig timpris om du får hjälp av jurist via HELP. Om ditt ärende går till domstol är dock självrisken 1 500 kr.