Hur säger jag upp försäkringen Trygg 48?

Har du ingen nytta av försäkringen kan du säga upp den i appen Mitt Telenor