Hur säger jag upp försäkringen Trygg 48?

Har du ingen nytta av försäkringen kan du avsluta den i Mitt Telenor på webben eller i appen Mitt Telenor