Vad täcker inte Trygg 48?

Trygg 48 täcker inte skador, stöld eller förlust som;

  • inte påverkar mobilens/surfplattans användbarhet
  • skett innan försäkringsgivarens ansvar inträdde
  • uppkommit avsiktligt.

Trygg 48 gäller inte heller om icke-auktoriserade reparationer, installationer eller ingrepp gjorts på den skadade mobilen/surfplattan.
Läs mer om Trygg 48 här.