Jag vill byta tillbaka till Apples Siri Remote, hur gör jag?

  1. Peka med fjärrkontrollen cirka 8-10 cm från din Apple TV.
  2. Håll ned MENU eller tillbakaknappen (< knappen) och volymhöjning (+ knappen) i fem sekunder.
  3. När Siri Remote har parkopplats visas ett meddelande på skärmen.

Tänk på att det bara går att parkoppla en fjärrkontroll åt gången. När du parkopplar en fjärrkontroll tas den tidigare bort automatiskt.