Om täckningskartan

Kartan ska ses som en indikation på var det bör finnas utomhustäckning, givet våra sändares styrka och placering. Nivåskillnader i naturen påverkar dock täckningen, liksom täta skogspartier, byggnader och annat som hindrar radiosignalerna. Vilken modell av mobil, modem, surfplatta mm du använder spelar också roll, eftersom deras radiomottagningsförmåga skiljer sig åt.

Givet att mottagningen påverkas av allt detta (och mycket mer) är det omöjligt för oss att säga exakt hur just din mottagning blir på en given plats. Det bästa testet görs därför av dig. Vår täckningsgaranti ger dig just möjlighet att prova täckningen och ångra dig om du inte skulle va nöjd.

Vill du få en indikation på täckningen ställer du markören på kartan. Staplarna visar då förväntad täckning, färgen vilka tjänster som är tillgängliga. Två staplar indikerar utomhustäckning och sex staplar indikerar mycket god utomhustäckning samt stor sannolikhet för inomhustäckning.

Vad är Normalhastighet?

Med normalhastighet menas den hastighet du som kund oftast kan förvänta dig för respektive abonnemang. Maxhastigheten eller Upp till-hastigheten däremot är den absolut högsta hastigheten.

Det är mycket svårt att säga exakt vilken hastighet just du kommer att få då det beror på många saker såsom var du befinner dig och vilka hinder som finns på vägen.

Normalhastighet Maxhastighet
0,5-1 Mbit/s 1 Mbit/s
1-2 Mbit/s  3 Mbit/s
1-4 Mbit/s 6 Mbit/s
2-8 Mbit/s 10 Mbit/s
2-10 Mbit/s  16 Mbit/s
5-20 Mbit/s 32 Mbit/s
5-20 Mbit/s 60 Mbit/s
10-50 Mbit/s  80 Mbit/s
10-50 Mbit/s 100 Mbit/s
  • Hittar du det du letar efter?
  • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
  • Stäng