Exklusivt eller Öppet Nät? Vi vet vad som är bäst för din fastighet

Det är tydligt vilket alternativ som är både mer lätthanterligt för dig som fastighetsägare och mer kostnadseffektivt för dina boende. Här har vi alla svaren.

Ett vitt bostadshus med många balkonger

Telenor säljer tjänster i både Exklusiva och Öppna Nät. Men för dig som fastighetsägare är fördelarna utan tvekan fler i Exklusiva Nät. Det blir både billigare i snitt per bostad och smidigare att hantera.

Texten "Exklusivt Nät" med ljusblå bakgrund

plus.svg    Telenor tar helhetsansvar

 

plus.svg    Lägre priser

 

plus.svg    Effektivare support

 

plus.svg    Extra trygghet med Telenor Serviceavtal

 

Här är det för boende endast möjligt att ha en uppkoppling med Telenor i sitt hem, därav ordet “exklusivt”. Det blir då möjligt för oss att erbjuda en smidigare tjänst och dessutom göra det till ett kraftigt reducerat pris.

Ett större helhetsansvar påverkar de boende med en stabilare bredbandstjänst med högre drifttider.

Med Telenor Serviceavtal kan vi ta ytterligare ansvar genom att även administrera ditt fastighetsnät.

Texten "Öppet Nät" med mörkblå bakgrund

minus.svg    Onödigt många intressenter

 

minus.svg    Högre priser

 

minus.svg    Mer problem

 

minus.svg    Saknar Telenor Serviceavtal

 

Här väljer den boende själv tjänsteleverantör bland ett urval av olika aktörer, inklusive Telenor. I ett Öppet Nät är det fler aktörer som samarbetar för att hålla ihop leverans, felavhjälpning och kvalité.

Ju fler intressenter, desto svårare blir det att hantera, vilket kan påverka boendens möjlighet att få kvalitativ support.

Utan Telenor Serviceavtal kan det också uppstå otrevliga överraskningar och kostnader om det händer något i ditt fastighetsnät.

Nyckelordet i Exklusiva Nät är “helhetsansvar” eftersom Telenor levererar hela tjänsten, från ax till limpa, utan mellanhänder. Öppna Nät har ett mer komplext upplägg där fler parter är involverade, vilket ökar priser och förlänger svarstider.

Komplicerat och svårhanterat

I ett Öppet Nät agerar Telenor också som tjänsteleverantör, men här måste vi tävla med andra som konkurrerar för ett avtal med slutkunden. I det här upplägget ingår även en kommunikationsoperatör, som är en mellanhand som binder ihop leverantören med stadsnätet eller nätägaren.

Kommunikationsoperatören, stadsnätet och nätägaren kan också ibland vara en och samma aktör, eller så är det en invecklad blandning av alla tre.

öppet-nät-diagram.svg

En jämförelse i siffror

 

Statistiken kommer från en genomgång av närmare en miljon ärenden under 2023.

Ett stapeldiagram som jämför snittpriser i Exklusiva och Öppna Nät

 

Gruppanslutning

När man jämför snittpriser per bostad blir de ekonomiska fördelarna med Exklusivt Nät tydliga. Jämförelsen ställer Telenors officiella priser mot Öppna Näts offentliga priser.

Gruppanslutning resulterar i en besparing på upp till 85% när du som fastighetsägare väljer att slå ihop anslutningarna i byggnadens samtliga bostäder.

 

En graf som visar sannolikhet i procnet att behöva hjälp i Exklusiva och Öppna Nät över ett års tid

 

Telefonköer

Det är dubbelt så vanligt med kundtjänstärenden i Öppna Nät jämfört med Exklusiva Nät. Det tar också längre tid att lösa problemen när de väl uppstår.

Sifforna kommer från våra egna inkommande kundtjänstärenden i de olika näten. Det är närmare en miljon ärenden som har mätts under över ett års tid för att få fram datan.

 

Ett stapeldiagram som visar NPS-värdet för Exklusivt och Öppet Nät

 

Kundnöjdhet

Net Promoter Score (NPS) är ett verktyg som används för att mäta kundnöjdhet och kundlojalitet, och är baserat på en enkel fråga: "På en skala från 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera denna tjänst till en vän eller kollega?"

Stapeldiagrammet presenterar det NPS-värde som boenden i de olika näten satte på sin upplevelse i snitt. Här ser vi att boenden är 27% mer nöjda i Exklusiva Nät.

 

Vilket nät väljer du? Oavsett är vi här för att hjälpa dig.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om fördelarna med Exklusiva Nät och om möjligheterna du som fastighetsägare har att erbjuda en utmärkt nätupplevelse till dina boende.