Elektronisk fakturering för abonnemang och trafik

Elektronisk fakturering innebär att man sänder fakturan elektroniskt, över internet eller andra kanaler, direkt till mottagarens ekonomisystem eller system för elektronisk handel. Man behöver inte skriva ut fakturan på papper. Vi erbjuder ett flertal olika varianter för detta.

Den elektroniska hanteringen ger stora möjligheter till automatisering av tidskrävande arbetsmoment som kontering, attestering och arkivering. På så sätt kan du som kund själv påverka kostnaden för fakturahanteringen. Våra tjänster för elektronisk fakturering vänder sig främst till medelstora och stora företag samt offentlig sektor.

Tjänster för elektronisk fakturering

Tjänsterna beställs via specifikt orderunderlag. Kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.

Vilken elektronisk faktureringstjänst ska man välja?

Faktura på fil är en egenutvecklad standard där vi är mycket flexibla för vilken standard ni vill ha informationen i. Man väljer ofta Faktura på fil för att få en analys över sin mobiltelefoni. Kanske implementerar ni själva informationen vidare in i eget faktureringssystem. De som vill ha PDF-faktura via e-post väljer denna tjänst.

Svefaktura är en enklare form av Edifact. Den är enkel att sätta upp och hämta information ifrån, men inte lika flexibel som Edifact. Till skillnad från Edifact och Peppol BIS Billing 3 går Svefaktura att välja tillsammans med Samlingsfaktura.

Edifact passar generellt större företag med färdigt flöde för sin leverantörsfakturering. Leverantörer till bilindustrin, dagligvaruhandeln, detaljhandeln och vissa kommuner är klassiska målgrupper för Edifact. I detta format är det en faktura per abonnemang som gäller.

Peppol BIS Billing 3 är en enklare form av Edifact. Den är enkel att sätta upp och hämta information ifrån, men inte lika flexibel som Edifact. Står valet mellan Peppol och SVEfaktura rekommenderas Peppol då det är ett format som ska fungera inom hela EU samt att offentliga myndigheter (public) ställer krav på att deras leverantörer skall stödja Peppol. I detta format är det en faktura per abonnemang som gäller.

Läs mer om elektronisk fakturering i vårt produktblad (pdf)