Elektronisk fakturering för abonnemang och trafik

Elektronisk fakturering innebär att man sänder fakturan elektroniskt, över internet eller andra kanaler, direkt till mottagarens ekonomisystem eller system för elektronisk handel. Man behöver inte skriva ut fakturan på papper. Vi erbjuder ett flertal olika varianter för detta.

Den elektroniska hanteringen ger stora möjligheter till automatisering av tidskrävande arbetsmoment som kontering, attestering och arkivering. På så sätt kan du som kund själv påverka kostnaden för fakturahanteringen. Våra tjänster för elektronisk fakturering vänder sig främst till medelstora och stora företag samt offentlig sektor.

Tjänster för elektronisk fakturering

Tjänsterna beställs via specifikt orderunderlag. Kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.

Vilken elektronisk faktureringstjänst ska man välja?

PDF-faktura passar mindre företag som vill ha sin faktura direkt till en e-postadress alternativt hämta upp PDF-filerna på en FTP-server. Har samma layout som PDF-fakturan i Mitt Företag. Vid utskick via e-post krypteras mejlen med TLS 1.3 alternativt TLS 1.2. Detta innebär att du som kund behöver se till så att fakturorna inte hamnar som spam genom att godkänna avsändaren noreply@stralfors.com.

Svefaktura är föregångaren till Peppol och är en svensk standard för elektronisk fakturering enligt SFTI. Det ger fler företag möjlighet att få fakturan elektroniskt. Vid Svefakturering är det vanligast att du som kund har ett GLN-nummer som elektronisk adress. Tanken är att Peppol i framtiden ska ersätta Svefakturan helt. PDF-faktura via e-post, specificerad eller summerad, kan fås som tillägg vid Svefaktura.

Peppol BIS Billing 3 är ett standardiserat sätt att utbyta elektroniska dokument inom och över EU:s gränser. Peppol är den senaste standarden som är tänkt att ersätta Svefakturan. Generellt är det större företag inom den publika sektorn, med färdigt flöde för sin leverantörsfakturering, som väljer Peppol. Men fler och fler mindre företag går över till denna standard. Ditt företag behöver vara uppkopplad mot Peppol-nätverket och ha ett Peppol-ID som elektronisk adress. PDF-faktura via e-post, specificerad eller summerad, kan fås som tillägg vid Peppol.

Läs mer om elektronisk fakturering i vårt produktblad (pdf)