Elektronisk fakturering av terminaler och tillbehör

Vill du ha elektronisk faktura för köp av terminaler, tjänster som är kopplade till terminalen och tillbehör erbjuder vi detta i formatet Svefaktura.

Denna fakturauppsättning är skild från Svefakturan för abonnemang och trafik och kräver en separat beställning. Man får en faktura per order och den kan inte distribueras som en samlingsfaktura.

Företag med utländska organisationsnummer och företag med personnummer som organisationsnummer kan inte få sin terminalfaktura via Svefaktura.

För att kunna använda tjänsten måste du som kund kunna hantera 0-fakturor (fakturor utan belopp att betala) i de fall där 0-fakturor kan förekomma. Exempel på när 0-fakturor kan förekomma är när förhöjd månadsavgift och pott används, då kan en faktura utan ett belopp att betala skickas ut. Svefakturan fungerar då inte som en faktura att betala emot men innehåller information som kan behövas vid garantiärenden.

Läs mer om elektronisk fakturering i vårt produktblad (pdf)


Vill du veta mer? Kontakta kundservice så hjälper vi dig.