Överlåtelseblanketter

Här hittar du blanketter för överlåtelse av abonnemang mellan företag.

Överlåtelseblankett används när du vill flytta betalningsansvaret för ett abonnemang från ett företag till ett annat företag. Vill du flytta ett mobilnummer mellan företag och en privatperson, läs mer här.

Överlåtelseblanketter

In English