Bredband – vi reder ut begreppen

Tycker du att det känns krångligt med alla termer när du ska beställa bredband till företaget? Det finns många olika benämningar och förkortningar kopplade till bredband. Här reder vi ut några av begreppen.

 

Accesspunkt. En trådlös accesspunkt är enheten som skapar wifi-nätverket. Accesspunkten kopplas med nätverkskabel till nätverksswitchen på kontoret. Beroende på kontorets storlek, utformning och antal användare kan det behövas flera accesspunkter.

ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line. Precis som med övriga DSL-tekniker innebär det att internet levereras via en telefonledning (kopparnätet). Asymmetrisk betyder att det är högre hastighet för nedladdning än för uppladdning. 

Bandbredd anger överföringskapaciteten. Alltså själva bredbandshastigheten. 

En brandvägg skiljer på ett säkert sätt ett internt lokalt nät från internet. Syftet är att förhindra dataintrång från internetanvändare eller användare på något annat nät som man inte litar på. 

DDoS står för Distributed Denial of Service och är en överbelastningsattack mot nätverk eller datorsystem. En överbelastningsattack går ut på att slå ut en webplats eller nätverk genom att skicka enorma mängder trafik mot nätverket. Allt fler företag, myndigheter och verksamheter drabbas av distribuerade överbelastningsattacker. Ett DDoS-skydd är ett överbelastningsskydd som ger dig oavbruten övervakning av ditt nätverk samt skyddar mot DDoS-attacker.

Fastighetsnät är det interna nätet i en fastighet. Fastighetsnätet kopplar samman fiberleverantörens avlämningspunkt i fastigheten (oftast i källaren), med den lokal där kunden ska använda tjänsten (som ett datarum).

Frekvens handlar om antal svängningar per sekund som mäts i Hertz och GHz (Giga Hertz). När det gäller trådlösa nätverk (wifi) så klarar de flesta nya routrar både 2,4 och 5 GHz. Om du har dålig täckning kan du testa att byta frekvens. Detta gör du i din mobils respektive dators wifi-inställningar, de är oftast namngivna med 2,4 och 5 mitt i namnet. 2,4 GHz har bättre räckvidd. Den har dock lägre bandbredd och är mer störningsbenägen då flera hushållsmaskiner delar på samma frekvens. Som mikrovågsugn och trådlösa högtalare. 5,0 GHz-bandet har kortare räckvidd men högre bandbredd. Och, för det mesta, mindre konkurrens om utrymmet.

IP-adress är ett unikt id-nummer som gör att informationen skickas rätt när man exempelvis går in på en sajt. Enkelt uttryckt  använder IP-adresser för att hitta och prata med varandra på internet. Dynamisk IP-adress betyder att din dators IP-adress ändras varje gång du ansluter till internet. Det bästa vore om varje dator som kopplas upp mot internet hade en fast IP-adress, men tyvärr finns inte tillräckligt många IP-adresser för att räcka till alla. För att kringgå problemet tilldelas du en IP-adress från en pool av adresser när du loggar in på internet. När du loggar ut igen går adressen tillbaka till poolen och kan användas av andra. Fast IP-adress är om ip-numret tilldelas permanent till en dator eller annan utrustning som ska komma åt internet.

LAN står för Local Area Network och benämns ofta på svenska som ett lokalt nät. Ett LAN kopplar samman datorer, servrar och andra enheter inom ett begränsat område. Kan vara trådbundet eller trådlöst.  Det är ett datornät med hög överföringshastighet (hög bandbredd) och begränsad räckvidd. Ett LAN är ofta begränsat till exempelvis ett våningsplan, en fastighet eller en ort.

Mbit/s och Mbps står för Megabit Per Sekund (Mega betyder miljon) och är det vanligaste måttet på hur snabbt du kan surfa/ladda ner. Mbit/s och Gbit/s anger datamängden som överförs per sekund. Mbyte och Gbps är enheterna som visar datamängd, tex hur mycket lagringsutrymme som används eller är ledigt. 

En router är den nätverksutrustning som du använder för att koppla samman flera datornätverk. Routern förmedlar datatrafiken mellan datorerna. Routern delar ut unika ip-adresser till de olika enheterna. Idag är det vanligast att en router är trådlös och att man inte behöver koppla in nätverkskablar. 

SLA, Service Level Agreement, specificerar vilka åtaganden bredbandsleverantören är skyldig gentemot dig som kund. Till exempel tillgänglighetsgaranti och servicetid (när fel avhjälps).

Stadsnät är de bredbandsnät som är geografiskt begränsade. Det kan vara en kommun, en stad eller en tätort.

En switch är en så kallad nätverksväxel som länkar samman och fördelar trafik mellan datorer, routrar och andra växlar. 

VDSL står för Very high speed Digital Subscriber Line. Precis som med övriga DSL-tekniker innebär det att telefonledningen används för att leverera internet till bostaden eller kontoret. VDSL erbjuder datahastigheter upp till ca 60 Mbit/s och ska klara fördröjningar och andra störningar så att telefoni, internet, video och liknande tjänster blir möjliga över samma länk. VDSL kräver att abonnenterna befinner sig mycket närmare telestationerna än med ADSL. VDSL tekniken finns både asymmetrisk (uppladdningshastigheten är lägre än nedladdningshastigheten) och symmetrisk (samma hastighet åt båda hållen).

Ett WAN, Wide Area Network är ett datornätverk som är så stort att det omfattar ett större område som ett land. I företagssammanhang kopplas ofta verksamhetens geografiskt skilda kontor ihop i ett internt nätverk, ett WAN.

WLAN står för Wireless local area network och är ett trådlöst lokalt nät som oftast är begränsat till ett rum, ett våningsplan eller en fastighet. WLAN kallas ofta även wifi. 

VPN används för att skydda trafiken från insyn eller obehörig åtkomst, ofta genom att man krypterar överföringen. Med ett VPN skyddar du åtkomsten till företagets system när du kopplar upp dig utanför kontoret.  

Öppet nät innebär att en operatör ansluter t ex en fastighet till sitt nät och erbjuder hushåll och företag i fastigheten att välja mellan flera olika tjänsteleverantörer av bredband och andra tjänster (tex telefoni och TV).

Undrar du över vilken bredbandslösning som passar ditt företag och era behov bäst? Kontakta gärna våra företagsrådgivare så hjälper vi dig att hitta rätt.