Snabbast wifi.

Och bäst täckning!

Det säger det oberoende testföretaget Excentis om vår nya wifi-router. Visst är det fantastiskt?

Svart sideboard med Telenors wifi-router i4882
Staplar som visar att Telenors wifi-router är snabbare än konkurrenternas.

Det går snabbt. Riktigt snabbt!

Wifi-routern testades på flera olika ställen och avstånd i Excentis testhus. Resultatet? Vår router = snabbast wifi!

  • Routern testades på 7 olika ställen på två våningsplan
  • Nedladdningshastigheten mättes på den snabbaste frekvensen 5Ghz
  • För att få ett så rättvist resultat som möjligt slogs alla hundratals tester ihop och ett medelvärde togs fram
  • Testet gjordes med Iphone 11, Samsung S8, Samsung S10 Samsung S20, Intel AC8265 och MacBook Pro 
Staplar som visar att Telenors wifi-router har  bäst täckning jämfört med konkurrenterna.

Testvinnande täckning

Hurra! Excentis tester visar att vår wifi-router har bäst täckning jämfört med konkurrenterna. Så här gick testet till:

  • Nedladdningshastigheten mättes från mätpunkten längst ifrån routern
  • Båda frekvenserna 2,4 och 5Ghz testades
  • Testerna slogs ihop och man räknade fram ett medelvärde
  • För att testa täckningen användes Iphone 11, Samsung S8, Samsung S10 Samsung S20, Intel AC8265 och MacBook Pro