GDPR – en ny dataskyddsförordning

I maj 2018 fick EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) som bland annat reglerar hur vi får använda personuppgifter. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen) och ställer krav på rutiner och processer för säker hantering av den information du lämnar när du använder våra produkter och tjänster. Förordningen gäller för alla organisationer som sparar eller på något sätt hanterar sina kunders personuppgifter. Hos Telenor omfattar behandlingen av personuppgifter såväl kunduppgifter, såsom namn och adress som trafikuppgifter.

I vår integritetspolicy kan du läsa mer om vad vi använder dina kund- och trafikuppgifter till, hur vi gör det och dina rättigheter relaterat till vår behandling av dina uppgifter.

En hel del av arbetet med att följa reglerna sker hos oss, bakom kulisserna. Men för att kunna behandla dina trafikuppgifter för vissa syften behöver vi få ditt samtycke. Ditt samtycke lämnar du i Mitt Telenor.

Läs gärna igenom integritetspolicyn så att du känner dig trygg och säker med att använda våra produkter och tjänster och så att du känner till dina rättigheter inom ramen för vår behandling av dina kund- och trafikuppgifter.

Hos IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) kan du läsa mer om GDPR.