Kommer inte ut på nätet

Gå igenom de här stegen när du gör din felsökning

Är routern ordentligt inkopplad?

Dubbelkolla din routers installationsguide.

Starta om routern

Gör även en omstart på din mobil, dator eller surfplatta.

Fabriksåterställ routern

Om problemet ligger i routern kan den ha hakat upp sig. Du behöver då göra en fabriksåterställning. Ta ett gem och tryck in i hålet märkt Reset på baksidan av routern. Tryck in knappen tills routern startar om och avvakta ungefär fem minuter.

Har du routern Technicolor 799 och har gjort en fabriksåterställning?
Så här ansluter du till ditt wifi på nytt

Koppla en dator direkt till routern

Om möjligt, koppla en dator direkt till routern. Då utesluter du att felet är kopplat till ditt wifi.

Prova annan dator och webbläsare

Kolla om det går att koppla upp sig via en annan webbläsare, exempelvis Chrome eller Safari.

Testa även om det fungerar med en annan dator.

Koppla ur annan utrustning

  • Hur lång är din telefonkabel? Om den är längre än tre meter kan det påverka stabiliteten och prestandan på uppkopplingen.
  • Koppla ur telefoner, fax och nummerpresentatörer från samtliga telejack. Då ser du om det är de som stör eller inte.
  • När du är klar ska enbart routern vara anslutet till första telejacket.

Testa med en annan telefonkabel

Välj en RJ11-kabel. Tänk på att den inte ska vara längre än tre meter.

Kontrollera telefonjacken

Dina telefonjack måste vara seriekopplade för att anslutningen ska fungera perfekt.