Hur kan jag vara säker på att Trade-in är ett klimatsmart val?

Oavsett om du väljer att byta in eller sälja din mobil hos oss kan du vara trygg med att den blir väl omhändertagen på ett sätt som värnar om miljön.

Batteriet i din gamla mobil innehåller giftiga kemikalier såsom kvicksilver, bly och kadmium, vilka kan skada miljön om den inte kasseras på rätt sätt. Som medlemmar i El-Kretsen ansvarar vi för säker hantering och återvinning.

Om din mobil är i så pass bra skick att den kan säljas vidare som Nästan ny gör du ändå ett miljövänligt val eftersom du klimatkompenserar för din nya mobil genom att din gamla återanvänds.