Viktig säkerhetsinformation om din röstbrevlåda

Hej, du har fått ett sms av oss med anledning av att vi har återställt din kod till din röstbrevlåda. Koden behövs när du vill lyssna av din röstbrevlåda genom att ringa +46 708 222 888 (exempelvis från utlandet eller av annan orsak inte kan ringa 888 från din mobil). Brukar du använda din kod till röstbrevlådan behöver du välja en ny kod genom att ringa 888. 

Bakgrunden till detta är att Telenor har uppmärksammat en incident där utomstående kan ha fått otillbörlig tillgång till din röstbrevlåda genom en så kallade bot-attack. Telenor tar det inträffade på största allvar och har vidtagit flera åtgärder för att förhindra att liknande kan ske igen. Det inträffade anmäldes till PTS (Post- och Telestyrelsen) den 2021-03-10 med ärendenummer 20210309:Ref272. Vi fortsätter att utreda händelsen.

Nedan hittar du mer information om det inträffade, vad du som kund behöver göra och vilka åtgärder som Telenor har vidtagit. Utöver informationen på denna sida bör du alltid överväga om du själv behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.

In English

Vad har hänt?

Telenor har uppmärksammat en händelse där utomstående har utsatt våra kunder till försök att få tillgång till röstbrevlådor genom så kallade bot-attacker.

 

 

Vilka personuppgifter gäller det?

Om utomstående på otillbörligt sätt har fått tillgång till din röstbrevlåda kan det gälla potentiell avlyssning av din röstbrevlåda. Därför har vi i proaktivt säkerhetsyfte ändrat koden till din röstbrevlåda. Vi uppmanar dig som kund att alltid överväga om du själv behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.

Vad behöver du göra?

Om du brukar använda din kod till röstbrevlådan (genom att exempelvis ringa +46 708 222 888 från utlandet eller av annan orsak inte kan ringa 888 från din mobil) måste du välja en ny kodDu väljer en ny kod genom att ringa 888 , välj alternativ 3 för inställningar och alternativ 4 för att välja en ny kod. Den nya koden ska bestå av 6-7 siffror. 

Om du bara brukar lyssna av dina meddelanden genom att ringa 888 från din mobil i Sverige behöver du inte göra något.

Utöver informationen på denna sida bör du själv alltid överväga om du behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.

Vad gör Telenor?

Vi tar din säkerhet på största allvar och har därför återställt lösenord till din röstbrevlåda. Lösenordet behöver du när du vill lyssna av din röstbrevlåda genom att ring +46 708 222 888 (exempelvis från utlandet eller av annan orsak inte kan ringa 888 från din mobil). Om du vanligtvis ringer röstbrevlådan genom 888 från ditt eget nummer och befinner dig i Sverige kan du fortsätta lyssna av dina meddelanden utan att använda koden.

Lösenordet till röstbrevlådan har utökats till 6-7 tecken.

Vi informerar samtliga berörda kunder via sms.

 

 

 

Är ditt nummer kopplat till ett WhatsApp-konto?

Vad är WhatsApp
Med hjälp av röstbrevlådan har vi identifierat en risk att utomstående försöker komma åt konton på Whatsapp. Är ditt nummer kopplat till ett WhatsApp-konto och du inte har aktiverat en tvåstegsverifiering rekommenderar vi att du gör det direkt.

Mer information som rör säkerheten på WhatsApp hittar du här

Utöver informationen på denna sida bör du själv alltid överväga om du behöver vidta ytterligare åtgärder baserat på det inträffade.

Frågor om röstbrevlåda

 • Ring 888 från din egna mobiltelefon, välj 3 för inställningar och 4 för att välja en ny kod. 

  Koden måste bestå av 7 siffror och får inte vara en enkel kombination (till exempel 1234567). Om du anger en kombination som anses vara för enkel får du ett meddelande som lyder ”Du har angett en otillåten sifferkombination, var vänlig ange en ny kod”.

 • För mobiltelefoni

   Logga in i appen Mitt Telenor och gå till ”Inställningar”. Välj sedan ”Röstbrevlåda och vidarekoppling”. Dra reglaget till höger och du kommer att se att ”Aldrig” blir markerat. Klart.

  För hemtelefoni via bredband

  Gå till guiden för hemtelefoni.

 • För mobiltelefoni

  Koden väljer du själv genom att ringa 888. Koden måste bestå av 7 siffror och får inte vara en enkel kombination (till exempel 1234567). Om du anger en kombination som anses vara för enkel får du ett meddelande som lyder ”Du har angett en otillåten sifferkombination, var vänlig ange en ny kod”.

  För hemtelefoni via bredband

  1. Tryck 4
  2. Tryck 1
  3. Knappa in din nya personliga kod, fyra siffror, avsluta med #.
  4. När du knappat in koden uppmanas du att upprepa koden. Verifiera din personliga kod, avsluta med #

  Om de två inmatningarna stämmer överens hör du: "Din personliga kod har ändrats" Om de två inmatningarna inte stämmer överens hör du: "Verifieringen misslyckades, koden har inte ändrats"

 • Självklart kan du det.

  För mobiltelefoni

  Logga in på appen Mitt Telenor och välj "Röstbrevlåda och vidarekoppling" Där kan du välja inställningar för röstbrevlådan.

  Du kan också sms:a svarare av (antal dagar) till 222. Då stängs den av direkt.

  För hemtelefoni via bredband

  Gå till guide för hemtelefoni

 • Ring +46 708 222 888 och slå in vilken sifferkombination som helst två gånger. Har du glömt koden så skickas en ny kod ut via sms efter två felaktiga försök.

  Att lyssna av röstbrevlådan till mobiltelefonen kostar som ett vanligt samtal till Sverige – alltså ingenting om du befinner dig i Sverige och enligt våra utlandspriser om du befinner dig utomlands.

 • För att sätta igång och ställa in din röstbrevlåda ringer du 888 från din mobil och följer instruktionerna. Du kan göra vissa inställningar i appen Mitt Telenor.

  Har du en fråga som handlar om hemtelefoni via bredbandet? Du hittar vår handbok här.

 • Du kan aktivera röstbrevlådan för din mobiltelefon och göra vissa inställningar i appen Mitt Telenor.

  För mobilabonnemang

  Om du har ett mobilabonnemang har din röstbrevlåda lagts på automatiskt från dag ett. Du kan anpassa dina inställningar, lägga till hälsningsfras, ändra din kod och mycket annat genom att ringa 888.

  För kontantkort

  Om du har ett kontantkort läggs din röstbrevlåda på automatiskt efter att du ringer ditt första samtal. Kom ihåg att du kan ringa till röstbrevlådan även om du inte skulle ha pengar på mobilen. Du kan anpassa dina inställningar, lägga till hälsningsfras och ändra din kod genom att ringa 888.

  För inställning av telefonsvarare/röstbrevlåda för hemtelefoni via bredband

  Gå till guiden för hemtelefoni.

   

 • Ta bort vidarekoppling till röstbrevlådan (mobil)

  Logga in på appen Mitt Telenor och klicka på inställningar i menyn och välj "Röstbrevlåda och vidarekoppling" för att ta bort vidarekopplingen till röstbrevlådan. Det går inte att ändra inställningar via vår kundservice på telefon.

  Ta bort vidarekoppling till ett annat telefonnummer (mobil)

  Logga in på appen Mitt Telenor och klicka på inställningar i menyn och välj "Röstbrevlåda och vidarekoppling" för att ta bort en vidarekoppling till ett annat telefonnummer. Det går inte att ändra inställningar via vår kundservice på telefon.

  För att ta bort dina vidarekopplingar ska du dra reglaget hela vägen till höger.

  2_StängAvVidarekoppling.jpg

  För hemtelefoni via bredbandet

  För att koppla in vidarekoppling:

  • Tryck 1. Funktionen vidarekoppling är påslagen

  För att koppla ur vidarekoppling:

  • Tryck 2. Funktionen vidarekoppling är avslagen
 • För mobiltelefoni

  Ring +46 708 222 888 och ange din kod till röstbrevlådan.

  För hemtelefoni via bredband

  1. Slå ditt hemnummer.
  2. Under uppspelning av hälsningsfrasen, tryck 0.
  3. Knappa in din PIN-kod. Du har tre försök på dig att ange rätt kod, därefter bryts samtalet.

Har du frågor så ring gärna oss

Vi har öppet vardagar klockan  08.00 -18.00

020-222 222