För skolan

Visst är det viktigt att lyfta barns trygghet på nätet i undervisningen? Vi har frågat både elever och lärare om de vill prata mer om livet på nätet i skolan och majoriteten har svarat: ja! Här hittar du guider och skolmaterial för att stötta din undervisning.

Beställ kortlekar till din skola 

Vi har tagit fram frågor kring nätet som du kan använda för att börja nätprata med barn. Använd frågekortleken i utbildningssyfte och för att få i gång samtal med elever i klassrummet om nätets fördelar och risker.  

Frågorna är framtagna för barn i alla åldrar och kan ställas av både barn och vuxna. Ämnen som berörs är bland annat bilddelning, appar, sociala medier och nätkränkning.  

 

Vad säger lärarna om kortleken?

 

"Har kunnat prata med elever som jag vet har varit med om saker på nätet som vi har kunnat prata om via kortleken"

"Häftiga diskussioner – det har skapat bättre relationer mellan elever" 

"De tar med sig och fortsätter att diskutera på rasten"

"Vi har börjat med en fråga som sedan har lett samtalet vidare och till slut pratar vi om allt möjligt som de undrar över, så kortleken har verkligen varit en samtalsöppnare."

Ladda ner skolmaterial kring barns trygghet online

Tillsammans med Plan International Sverige har vi tagit fram skolmaterial du kan använda i din undervisning i grundskolan och gymnasiet för att stärka kunskapen om trygghet på nätet i klassrummet.

Övningarna utgår från respektive läroplan och består av olika moment som att läsa, skriva, diskutera och analysera. Du kan applicera övningarna på flera ämnesområden och använda dessa tillsammans med andra ämneslärare. Teman som berörs är bland annat användning av sociala medier, nätmobbning, jämställdhet samt hat och hot på nätet.

 

Artiklar för lärare


Genom att samla in insikter vill vi stärka kunskapen om livet på nätet. Vi har
frågat viktiga vuxna så som lärare om deras perspektiv, och såklart experterna
själva – barnen och ungdomarna – om hur de upplever livet på nätet. Här
samlar vi artiklar, undersökningar och insikter som kan vara extra bra för dig
som arbetar som lärare att känna till.

Vad säger lärarna?

Hur ser lärarna själva på utbildningen kring barns trygghet på nätet? Vi undersökte frågan i maj 2023 genom att fråga över 200 lärare runt om i Sverige, från förskoleklass till gymnasiet, om deras perspektiv.  

Debatt: Skapa förutsättningar för mer nätprat i skolan

Elever, lärare och skolverket är överens om att skolan är viktig för att trygga nätet för barn. Trots detta är undervisningen bristfällig. 

Så hanterar du nätmobbning 

Vad är nätmobbning? Är det samma som mobbning i verkligheten och vad är skillnaden mot ett nättroll? Och hur ska du som vuxen göra om ett barn utsätts för nätmobbning?