Undersökningar kring livet online

Här samlar vi våra egna rapporter, enkäter och undersökningar om barns trygghet online.

Vi vill att barn ska känna sig trygga på nätet så att de kan ta del av alla
möjligheter som finns online. Genom att samla in insikter vill vi stärka
kunskapen om livet på nätet. Vi har frågat viktiga vuxna så som lärare om deras
perspektiv, och såklart experterna själva – barnen och ungdomarna – om hur de
upplever livet på nätet.  

 

Hur upplever barn livet på nätet?

Vi frågade barn mellan 10-17 år om deras upplevelser kring livet och tryggheten på nätet. Insikterna samlade vi i en rapport 2023.

Vad händer online under sommarlovet?

Sommaren 2023 genomförde vi en undersökning tillsammans med Plan International Sverige kring barns internetanvändning och tillvaro på nätet under sommarlovet. 

Vad säger lärarna?

Hur ser lärarna själva på utbildningen kring barns trygghet på nätet? Vi undersökte frågan i maj 2023 genom att fråga över 200 lärare runt om i Sverige, från förskoleklass till gymnasiet, om deras perspektiv.  

Rapport: Barn och unga om tryggheten på nätet

2022 genomförde vi den här undersökningen för att få en bättre förståelse för hur barn och unga i åldrarna 9–14 upplever tillvaron på internet, i synnerhet i sociala medier, och i vilken grad de känner sig trygga.