Hållbarhet

I december 2021 certifierades vi enligt ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitets- och miljöarbete. Detta är ett viktigt bevis på att vårt arbete inom miljö- och kvalitet görs på rätt sätt och att ansvarstagande och förbättringsarbete inom dessa områden är enormt viktiga för vår långsiktiga strategi. Vi är sedan tidigare även certifierade enligt ISO 27001 vad gäller informationssäkerhet.

Vi har beslutat oss för att vara ett hållbart företag miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

Miljö och klimat

Vi gör allt vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi återvinner, återanvänder, energieffektiviserar och klimatkompenserar. 

Läs mer om vårt arbete för miljö och klimat >

Hållbarhetsrapporten 

För att sätta hållbarhet i fokus tar vi varje år fram en rapport om vårt hållbarhetsarbete. Här kan du ta del av våra senaste rapporter.

Läs Hållbarhetsrapporten >

Socialt ansvar

Vi är en arbetsgivare som välkomnar alla och vi strävar efter mångfald och inkludering. Vi är också ett företag som tar ett tydligt etiskt ansvar. 

Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet >

Nätprat

Vi vill att alla ska vara trygga på nätet. Med nätprat får vuxna och barn de verktyg de behöver för att lära sig att vara det. 

Läs mer om Nätprat > 

Fossilfritt Sverige

Vi har satt ambitiösa klimatmål som ligger i linje med det internationella arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Vårt mål är att reducera våra egna utsläpp och skapa en dominoeffekt genom att hjälpa andra som våra kunder och leverantörer att göra detsamma.

Som en del av vårt ambitiösa klimatarbete är vi nu anslutna till initiativet Science Based Target. Målet är att kraftigt reducera klimatpåverkan på global nivå. I Sverige har vi kommit långt och målet är att nå noll i klimatutsläpp före 2030. Nu åtar vi oss att komma längre på alla marknader för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet.

Läs mer om vårt arbete för ett Fossilfritt Sverige >

Läs mer om några av de initiativ Telenor är med i

Science Based Target Initative
Fossilfritt Sverige

Zeromission och Fairtrade-certifierad klimatkompensation

Globalt har Telenor nyligen gått med i European Green Digital Coalition