IoT är förkortningen på Internet of Things och betyder kort och gott ”Sakernas Internet”. Det vi som experter vet är att det inte är så lätt att förstå vad IoT betyder. Men eftersom vi är just experter på området så vägleder vi dig gärna! Om du vill prata om IoT med oss, och ta reda på vilka möjligheter som finns för just ditt företag, så vet du var vi finns.

Så fungerar IoT i praktiken

Oavsett bransch så finns det alltid möjligheter med IoT - det är snarare behoven som skiljer sig åt. Vi föredrar att skräddarsy en lösning utifrån våra partners behov, men här har vi sammanställt vilka lösningar vi kan erbjuda för att du ska få ett tydligare grepp av alla komponenter i IoT-djungeln:

Produkten: Står för det mest grundläggande inom IoT – nämligen produkten som ska kopplas upp. Vi kan ta en lampa som exempel.

Själva enheten som kopplas upp: Då ska alltså den produkt som vi valt att koppla upp ha en enhet som kan koppla upp produkten. Det brukar vara en maskinvara som är inbyggd eller eller ansluten till produkten. Detta i sig möjliggör sedan kopplingen till molnet.

Möjligheten till uppkoppling: 
Här är det som ger åtkomst till produkten och uppkopplingsenheten, nämligen WiFi (som du säkert känner till, va?) eller LAN och Low Power Wide Area.

Plattform: 
Det är inte klart där. Det behövs en plattform, också. Plattformen behövs för att kunna samla in all data någonstans.

Applikationen: 
För att använda den inkomna datan så behövs själva applikationen. All analys och hantering av produkten äger rum i applikationen.

Data: 
Slutligen ska systemet leverera data som blir till verkligt kundvärde för en slutanvändare.

  

Basic

IoT – Internet of Things

Begreppet Internet of Things skapades 1999 och avser det aktiva utbytet av information mellan tidigare ej uppkopplade enheter.

IoE - Internet of Everything
Ett annat begrepp för IoT är IoE, som fortfarande används av Cisco, och det antyder att IoT inte bara består av saker, utan även av data, processer och människor.

IIoT -  Industrial Internet of Things
Ett samlingsnamn för M2M-teknik när det endast handlar om industriella maskiner. M2M Machine to Machine En kommunikationsform som handlar om dataöverföring mellan stora (ibland industriella) maskiner som använder sig av nästan omedelbar dataöverföring för att öka effektiviteten och förebygga problem.

V2V - Vehicle to Vehicle
Förenklat kan man säga att det handlar om kommunikationen mellan två fordon. Begreppet används vanligtvis för att beskriva Fleet Management, där man maximerar effektiviteten genom att kontinuerligt överföra lokaliseringsinformation och statistik mellan stora fordonsflottor och en central hubb.

Basic +

Olika branscher

Nu när vi gått igenom hur IoT fungerar i praktiken så har vi också listat möjligheterna utifrån populära branscher där IoT-nyttan varierar. Här kommer exempel på fyra stycken branscher:

Fordonsindustrin – Uppkopplade bilar - både inifrån och ut. Bilar som kör av sig själva och digitala dörrlås? Förstå mer hur du kan koppla upp inom fordonsindustrin här.

Tillverkningsindustrin – Förbättrad kundsupport, utförandet av farliga jobb på distans eller uppkopplade maskiner som optimerar prestanda och frigör mer tid för servicepersonalen? Wow! Förstå mer genom att klicka här.

Transport och logistik – Sensorer så att kunder kan följa sina varor, minskad arbetsbelastning och lägre ägandekostnader. Det finns mycket som möjliggörs med IoT kopplat till fordon. Förstå mer här.

Energi – Samla in data med hjälp av smarta mätare. Datan samlas in snabbare, och det manuella blir ett minne blott. För att inte tala om att det blir mindre arbetskraft och mer kostnadseffektivt. Läs mer om fördelarna här.

Vår strategiska process utifrån era behov

Framgångsrika IoT-lösningar kräver en genomarbetad strategi och arbetsprocess, men även mänsklig insikt och praktiska erfarenheter. Tillsammans med vårt partnernätverk erbjuder vi en helhetslösning inom IoT. Vi hjälper er med koncept och design till drift och intäktsskapande. Här följer en översikt av den strategiska process vi använder i varje projekt.

Design - I ett nära samarbete med dig skapar vi en tydlig strategi och arbetar fram de viktigaste motiven och fördelarna.

Implementering & Drift - När vi alla är nöjda med projektplanen, påbörjas implementeringen. Att göra om något komplicerat till något lätt är vårt uppdrag. Vi kan även hantera den fortsatta driften av din IoT-lösning, eller hjälpa dig med de bästa metoderna om du vill drifta den själv.

Övervakning - Vår webbaserade serviceportal ger dig fullständig kontroll över era uppkopplade enheter. Vårt driftteam optimerar kontinuerligt ditt system och arbetar proaktivt och rättar till problem innan de uppstår.

Utveckling - Baserat på big data-analys kan man få insikter i realtid om IoT-enheternas och nätverkets prestanda. Det hjälper dig att förbättra den nuvarande lösningen och att hitta nya IoT-lösningar.

Kriterier för din IoT-lösning - Att utforma, implementera och drifta en stabil IoT-lösning kräver en bra strategi som stöds av modern teknik. Här är våra kriterier för IoT-lösningar.

Flexibel och skalbar - Du kan börja med IoT-tjänster i liten skala och växa snabbt utan några begränsningar i takt med att ert företag växer. Vi övervakar kapacitetsanvändningen och övergripande arkitektur, dygnet runt, vilket innebär att kapaciteten ökar sömlöst.

Säker - Alla våra lösningar har inbyggd säkerhet som standard. Din lösning är uppbyggd med vår ”secure by design”-teknik. Data från dina mobila enheter säkras med hjälp av globala krypteringsstandarder.

Pålitlig - Med vår unika Big Data-plattform övervakar vi trafiken i realtid och  kan se hur nätverk och enheter fungerar och kommer att fungera i framtiden. Vi kan förebygga problem innan de uppstår så att din lösning alltid är tillgänglig.

Alltid tillgänglig - Du kan visa, övervaka och hantera dina IoT-enheter när som helst via vår serviceportal. Den webbaserade serviceportalen innehåller sim-hanteringsverktyg, trafikövervakning i realtid, varningsfunktioner för beteende och användning, statistik, diagnostik, fakturering och supportverktyg.

Är ditt företag redo för IoT?

Boka rådgivning med en av våra IoT-specialister. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.