Internet of Things ökar inom transport och logistik

När mobila uppkopplingar kombineras med fordon och containrar med sensorer kan man skapa allt mer avancerade tjänster. Inom frakt, transport och logistik har Internet of Things ökat kraftigt. IoT möjliggör platsspårning och assisterad och autonom körning vilket förändrar transporterna i grunden.

Bättre prestanda och miljövänligare fordon

Bränsleförbrukningen har länge varit en utmaning. Med Telematik och spårning kan man med nära realtidsdata analysera fordonsprestanda och förarbeteende. Det underlättar ruttplanering och fordonsunderhåll för chefer och förare. Detaljerad information om t.ex. vägförhållanden och uppförs- och nerförsbackar kan användas för att styra andra uppkopplade fordon för att accelerera och bromsa på ett effektivare sätt. Bättre prestanda leder till minskade utsläpp vilket innebär miljövänligare fordon.

IoT samordnar sjöfart och transport globalt

För sjöfart och transport ser man trender att marknaden kommer domineras av färre aktörer som arbetar globalt på flera kontinenter. Det blir lättare att samordna förare, speditörer, sändare och call centers över stora områden. Ledare får helt enkelt en bättre översikt och kan med hjälp av realtidsinformation om plats, fordon och gods tilldela rutter och laster. IoT-tekniken bidrar också till att minska risken för stölder, containerskador och kylcontainrar som inte fungerar.

Med sensorer kan kunderna följa sina varor

Istället för att skanna streckkoder går det att med sensorer spåra kundens varor i transit. Kunden får detaljerade uppdateringar och kan spåra sina paket så att de vet exakt när varorna kommer fram. 

Enklare att följa regler med digitala färdskrivare

IoT-tjänsten digitala färdskrivare underlättar för förarna att följa den lag som gäller i Europa. Det vill säga att registrera sina körningar, lagra registren och kunna visa upp dem när transportmyndigheterna kräver det. Med digitala färdskrivare har förarna alltid korrekt information samlad för alla fordon.

Användarbaserad försäkring och stulna fordon

User-based insurance (UBI) är redan standard i Storbritannien, USA och Italien och försäkringsbolag i många andra länder förbereder sig för att erbjuda denna tjänst. Det innebär att försäkringsbolagen med hjälp av data från uppkopplade fordon erbjuder försäkringar för fordonsflottorna som beräknas efter användning, förarbeteende och andra faktorer. Det finns dessutom en tjänst som kallas Stolen Vehicle Tracking (SVT) eller Stolen Vehicle Recovery (SVR). Om ett fordon stöldanmäls, samarbetar systemet med polisen för att hitta det stulna fordonet.

Mobil kommunikationen mellan fordonen 

Med mobil kommunikation och information i realtid kan lastbilarna automatiskt hålla rätt hastighet och avstånd mellan varandra. Det ger mer utrymme på vägarna och mindre lufttryck vilket leder till lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Videobaserade lösningar automatiserar fordon

Genom att integrera videobaserade lösningar i fordon kan mer arbete automatiseras eller utföras på distans. Tekniken utvecklas och förbättras och att utfärda intruktioner till lastbilen med handen eller genom att säga några få ord kommer att bli en del av vardagen.

Några av fördelarna med en IoT-lösning

Lägre ägandekostnader
Möjlighet att fjärrövervaka ett stort antal fordon och containrar runt om i världen. Verktyg för routing och navigering, fjärrdiagnostik och serviceplanering minskar drift- och underhållskostnaderna.

Ökad prestanda och lägre utsläpp
Uppkopplade fordon minimerar överdriven tomgång, höga varvtal, hårda inbromsningar, dåliga växlingar och fortkörning samtidigt som utsläppen minskar. Det minskar dessutom kostnaderna för bränsle och reparationer. 

MInskad arbetsbelastning
Automatiserade processer för att lasta containrar och hantera körjournaler ger gladare förare då arbetsbelastningen minskar och körningen blir säkrare.

Lättare att få fram information och följa reglerna
Då förarna lätt kan ta fram den information som behövs är det lättare att följa föreskrifterna när det gäller arbetstimmar och underhåll av fordonen.

Sensorer ger säkrare last och färre stölder
Genom att använda sensorer inne i släpet eller containern kan deras läge spåras och de ger även automatiska uppdateringar med varningar. Varningar för att säkerställa rätt temperatur, upptäcka stölder eller se till att förarna är säkra i högriskområden.

Kunderna kan spåra leveransen
Kunderna blir nöjdare då de genom detaljerade uppdateringar vet exakt var leveransen är och när de kan räkna med att få varorna.

Är ditt företag redo för IoT?

Boka rådgivning med en av våra IoT-specialister. Genom att kartlägga era behov kan vi tillsammans hitta en skräddarsydd lösning som passar just er verksamhet.