GDPR - för din säkerhet och integritet

Ditt företags säkerhet och integritet är viktig för oss på Telenor Företag. De flesta tjänster som vi levererar tillhandahålls av oss som operatör, och vi lyder sedan länge under Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Det innebär att Telenor är personuppgiftsansvarig och måste hantera person- och trafikuppgifter på ett säkert och tryggt sätt för att uppfylla lagen.

Nu får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning – GDPR som ställer ytterligare krav på hur personuppgifter hanteras. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina uppgifter. Du hittar även mer information hos Integritetsskyddsmyndigheten och PTS kring Lagen om elektronisk kommunikation

See information in English.

På vår webbplats finns olika cookies. De används för att förbättra kundupplevelsen, för statistik/analys samt marknadsföring. Läs vår cookiepolicy

En hel del av arbetet med att följa den nya regleringen sker hos oss, bakom kulisserna. Du eller ditt företag kommer alltså inte att märka någon egentlig skillnad. Men för att kunna behandla dina och dina kollegors trafikuppgifter för vissa syften behöver vi ert samtycke. För oss på Telenor är det viktigt att anpassa vår verksamhet och våra erbjudanden utifrån dig och ditt företags behov. Med ditt samtycke utgör den nya förordningen en möjlighet att förbättra vårt samarbete med dig och ditt företag. Ditt samtycke lämnar du på Mitt Företag.

Med GDPR regleras även hur vi sparar information om dig, dina anställda och ditt företag och hur vi garanterar att ingen annan kan komma åt den. För oss är det självklart, men det är viktigt att berätta, att vi aldrig kommer att sälja information om dig eller ditt företag till tredje part.

Information in English

  The safety and integrity of your company is important to us at Telenor Företag. Most of our services are provided by us as an operator and are since long regulated by Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). This means that Telenor is a data controller, and we must handle personal data and traffic data in a safe and secure way to comply with the law. For services that are not regulated by LEK, Telenor is a data processor. Our general terms and conditions are extended with a data processing agreement to regulate the processing of data related to such services.

  GDPR is a new regulation on data protection and privacy for all individuals within the EU, which places further requirements on the processing and handling of personal data. GDPR stands for General Data Protection Regulation and replaces the Personal Data Act (PUL). The regulation will become directly applicable within the EU on May 25 2018.

  It is important for us to adapt our business and offerings based on your and your company's needs. This is enabled through information about how you and your colleagues use our products and services. GDPR provides an opportunity to improve our cooperation with you and your company and we need your consent to handle traffic data for certain purposes. GDPR also regulates how we collect and save information about you, your employees and your company. For us it is obvious, but it is nevertheless important to tell you, that we will never sell information about you or your company to third parties.

  Here you can find information about your rights and how we handle your data. You can also find more information at Integritetsskyddsmyndigheten and PTS about Lagen om elektronisk kommunikation.

  

Frågor och svar

  Vi kommer att fortsätta leverera tjänster till dig och ditt företag precis som idag. GDPR påverkar i vilket syfte vi får hantera dina person- och trafikuppgifter utöver syftet att leverera tjänsten.

  GDPR innebär att alla företag måste säkerställa personuppgifter som företaget hanterar. För de flesta tjänster som vi levererar som operatör är Telenor personuppgiftsansvarig. Med tillgång till uppgifter från dig och ditt företag när vi utvecklar abonnemang, tjänster, service och erbjudanden kan vi presentera förbättringar som gör skillnad i ditt företags dagliga verksamhet.

  Som företagskund behöver du och dina anställda få kontroll över vilken information du och ditt företag delar med oss. Vi kommer därför att be om ditt samtycke för att hantera trafikuppgifter för vissa syften.

  Det är ett avtal mellan ditt företag och Telenor om hur Telenor får hantera ditt företags personuppgifter. Det är endast enstaka tjänster där ett biträdesavtal krävs och om du köper några av dessa tjänster så har du redan blivit kontaktad av oss. Om du köper någon av tjänsterna som kräver ett biträdesavtal så går det bra att kontakta din säljare eller Kundservice. Det finns en lista på tjänster i Företagsportalen där Telenor är personuppgiftsbiträde.

  Från och med den 25 maj 2018 behöver vi få ditt samtycke för att:

  Ge bättre rekommendationer

  • Analysera dina trafikuppgifter för att skapa bättre erbjudanden till dig och ditt företag

  Bättre service

  • Behandla dina trafikuppgifter för att underlätta utveckling av våra produkter och tjänster samt våra interna processer
  • Använda ditt företags trafikuppgifter för att kunna erbjuda er en bättre kundservice
  • Använda ditt företags trafikuppgifter för att förebygga felhantering inom våra tjänster och produkter

  Vi kommer också att fråga på vilka sätt vi får kontakta dig, till exempel via sms eller mejl.

  GDPR ställer höga krav på att kunders uppgifter hanteras säkert och det tycker vi är alldeles utmärkt. Inloggningen till Mina sidor kommer att ändras, bli säkrare och är baserat på de direktiv som EU tagit fram. Mina sidor byter namn till Mitt Företag och du kommer att kunna logga in och ge oss ditt samtycke från och med den 15 maj.

  Så här gör du:

  1. Logga in på Mitt Företag – Medarbetare.
  2. Längst ned på sidan kan du hantera ditt samtycke.
  3. Du länkas vidare och använder reglagen för att ge oss ditt samtycke.

  Om du vill ändra inställningarna går du bara in och ändrar inställningarna med reglagen.

  Vi kommer endast att använda dina trafikuppgifter om vi får ditt samtycke för de specifika frågorna kring bättre rekommendationer och bättre service. Det finns dock några undantag. Vi kommer bland annat även i fortsättningen få kontakta och erbjuda dig sådant som är kopplat till de produkter och tjänster ditt företag idag använder.

  Ja, du kan alltid ändra dig. Du ändrar enkelt dina inställningar på Mitt Företag.

  För att kunna utveckla och erbjuda riktigt bra abonnemang, tjänster, service och erbjudanden behöver vi använda det vi vet om dig och ditt företag. De uppgifter vi behöver använda kan delas upp i personuppgifter och trafikuppgifter.

  • Personuppgifter = namn, postadress, mejladress, telefonnummer och personnummer.
  • Trafikuppgifter = uppgifter som visar hur du och dina kollegor använder era tjänster och produkter.

  Om du har frågor kring hur Telenor hanterar personuppgifter så kan du läsa mer här om dina rättigheter och hur vi behandlar dina uppgifter eller kontakta oss. Om du har andra frågor så ber vi dig i första hand att kontakta telefoniansvarig på ditt företag.

  The safety and integrity of your company is important to us at Telenor Företag. Most of our services are provided by us as an operator and are since long regulated by Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). This means that Telenor is a data controller, and we must handle personal data and traffic data in a safe and secure way to comply with the law. For services that are not regulated by LEK, Telenor is a data processor. Our general terms and conditions are extended with a data processing agreement to regulate the processing of data related to such services.

  GDPR is a new regulation on data protection and privacy for all individuals within the EU, which places further requirements on the processing and handling of personal data. GDPR stands for General Data Protection Regulation and replaces the Personal Data Act (PUL). The regulation will become directly applicable within the EU on May 25 2018.

  It is important for us to adapt our business and offerings based on your and your company's needs. This is enabled through information about how you and your colleagues use our products and services. GDPR provides an opportunity to improve our cooperation with you and your company and we need your consent to handle traffic data for certain purposes. GDPR also regulates how we collect and save information about you, your employees and your company. For us it is obvious, but it is nevertheless important to tell you, that we will never sell information about you or your company to third parties.

  Here you can find information about your rights and how we handle your data. You can also find more information at Integritetsskyddsmyndigheten and PTS about Lagen om elektronisk kommunikation.

  

Kort om GDPR

 • Ny Dataskyddsförordning som gäller alla företag inom EU
 • Trädde i kraft den 25 maj 2018
 • Skyddar individens rätt till personlig integritet genom säkrade personuppgifter
 • Lagen om elektronisk kommunikation gäller före GDPR