Internet of Things - uppkopplade affärslösningar

Fler och fler affärsverksamheter har börjat koppla upp sina produkter mot internet. Man talar bland annat om smarta bilar, smart energi, smart sjukvård och smarta hem. Detta kallas Internet of Things eller sakernas internet.

Skapa nya produkter med digitala tjänster

Hård global konkurrens innebär att företag ständigt måste utvecklas och hitta nya sätt att skapa intäkter. Genom att koppla upp produkter mot internet så att de kommunicerar med varandra, företaget eller användaren så kan du med tekniken skapa helt nya sorters produkter – men även nya tjänster och affärsmodeller. 

Lösningar för alla behov

Våra tjänster är utvecklade för både lång- och kortsiktiga lösningar på internationella och nationella marknader. Vi erbjuder alltifrån stora kundunika lösningar till standardabonnemang. Här hittar du ett urval av det som ingår i våra lösningar.

Abonnemang och sim anpassade för ditt behov

Du får ett sim utvecklat för IoT, en leverantör och en faktura för företagets hela lösning - pålitligt, funktionellt och säkert. Vi erbjuder flera sim-kortsvarianter, ytmonterade e-sim för tuffa miljöer, värmetåliga sim, Micro-sim m.m. Du kan även få utformade roamingprofiler när din lösning finns utanför Sverige.

Våra standardabonnemang Fast IP och Låg

Våra två standardabonnemang, Fast IP och Låg, passar bäst för företag med en mindre lösning och som snabbt vill komma igång. Fast IP passar företag som vill nå terminaler från ett nätverk eller, som av brandväggsorsaker, vill ha terminaler med statiskt IP-nummer. Låg passar främst företag som behöver olika typer av larmfunktioner och styrning av utlokaliserad utrustning.

Service och support

Serviceavtalet täcker olika tjänster (Service Level Agreements) och är särskilt utformat för de höga krav som ställs på affärskritiska IoT-lösningar. Du når vår duktiga supportpersonal dygnet runt.

Automatisk aktivering

Våra aktiva sim-kort debiteras först när de faktiskt används, det minskar ditt företags administration, installation och logistikkostnader.

Kontantkort

Kontantkorten är speciellt framtagna för Internet of Things kommunikation. De kan användas då man vill medpaketera kommunikation till exempelvis ett larm, kamera eller styrenhet i produkten eller tjänsten man säljer. Du är då inte ansvarig för abonnemanget.

Testlabb

Du har tillgång till vårt testlabb – en separat del av vår testmiljö. Testa moduler, applikationer och funktionsstörningar i en kontrollerad radiomiljö med högteknologisk utrustning i alla våra nät. Du har även tillgång till utländska nät för att testa hur lösningen uppför sig utanför Sverige samt när den passerar landsgränser.

Från idé till verklighet

Vi tillhandahåller dynamiska och flexibla lösningar som passar olika typer av företag. Nedan steg kan ingå i vår process för ett lyckat samarbete. Har du behov av en enklare lösning eller om du redan vet vad du vill ha har vi ett flertal mer eller mindre standardiserade lösningar att erbjuda.

Workshop

Vårt samarbete börjar med en worksshop för ledningen där vi tillsammans tar upp de viktigaste aspekterna utifrån era behov. Målet är att hitta den lösning som bäst stärker er verksamhet, effektiviserar drift, ger nya affärsmöjligheter eller kanske nya värdeskapande tjänster.

Design och tester

Vi hjälper er i den kommersiella och tekniska utformningen av er IoT-lösning. När ni har fastställt designen, kan ni testa och verifiera kommunikationen i vårt testlabb innan ni gör egna försök.

Implementering och utrullning

Ett fast grepp om implementering och utrullning är en avgörande framgångsfaktor. Vi hanterar både mindre projekt och storskaliga utrullningar som omfattar hundratusentals enheter.

Drift och support

Ni har alltid tillgång till vårt kundserviceteam, dygnet runt, 365 dagar om året.

Kontakta oss

Uppkopplad teknik skapar nya möjligheter att utveckla din produkt, addera mervärde och skapa nya intäktsströmmar från digitala tjänster. Vi hjälper dig hela vägen, från design till löpande drift.

Vårt partnerkoncept

Du kan även bli en del av vårt partnerkoncept. Syftet är att stödja och stärka respektive parts ställning inom Internet of Things och vänder sig till viktiga försäljningskanaler, återförsäljare och systemleverantörer inom IoT.
Kontakt
Oavsett om du vill bli kund eller partner, du når oss alltid på telefon 08-410 035 07 eller mail telematics@telenor.se

Telenor Connexion hjälper dig att göra affärer internationellt

Är ditt företag redo att ta steget ut på den internationella marknaden? Eller exporterar ditt företag redan idag era produkter/tjänster? Telenor Connexion hjälper dig att koppla upp dina produkter och att hantera dem, oavsett var de finns i världen.
Kontakt 
Thomas Strandin, Head of Region EMEA, Telenor Connexion
Maila till thomas.strandin@telenorconnexion.com eller ring +46 709 335 531