Säkerhetstjänster

Idag är de flesta verksamheter i behov av olika kommunikations- och nätverkslösningar. Detta innebär också ökade krav på säkerhet och skydd. Vi vet att det är komplext att bygga företagsnätverk som säkerställer rätt skydd över tid. Därför erbjuder vi en rad olika säkerhetstjänster som hjälper dig att sova gott om natten.

Tips! Ta hjälp av våra fem frågor när du ska hitta rätt nätverkslösning för just ert företag.

Säkerhetstjänster inom nätverk

Internet Firewall och Netcentric Firewall

Med våra brandväggstjänster kan du skydda ert företagsnätverk (WAN) på ett mycket effektivt sätt, utan att behöva investera i dyr kompetens och utrustning. Tjänsterna är en del av Nordic Connect-portföljen, vilket innebär att de kan vara en integrerad del av ert företagsnätverk (WAN).

Internet Firewall
Med tjänsten Internet Firewall får ni en paketlösning för både brandvägg och internetaccess. Tjänsten realiseras centralt hos Telenor, ni definierar vilka kontor som ska ha åtkomst till internet och vilket regelverk som ska appliceras. Eftersom tjänsten är nätcentriskt realiserad skapas inte någon flaskhals på en enskild specifik access. Dessutom kan internetkapaciteten enkelt uppgraderas när behoven ökar.


Netcentric Firewall

Om ni har ett behov av att säkerställa åtkomst och brandväggsregelverk mellan olika delar, logiskt åtskilda VPN, av ert företagsnätverk (WAN) erbjuder vi tjänsten Netcentric Firewall. Netcentric Firewall fungerar också när du vill koppla ihop ert VPN med andra tjänsteleverantörer som är anslutna till Telenor t.ex. driftpartners eller partners för betalkortstransaktioner.

 

Firewall

Med tjänsten Firewall erbjuder vi en komplett, managerad infrastruktur där samtliga aktiva komponenter ingår. Tjänsten bygger på Next-Gen Firewall, är väl utprövad och möjliggör allt från en mindre installation till avancerade brandväggskluster. Tjänsten ger också stöd för vilka åtkomstregler som ska gälla för dina medarbetare och era system. Med Next-Gen Firewall erbjuder vi även möjligheten att hantera trafik på applikations- och webbsidenivå, Anti-Virus och intrångsskydd. 

 

Trygg leverans 
Vi ser till att brandväggsmiljön etableras effektivt och kvalitetssäkrat, med tydlig ansvarsfördelning mellan dig som kund och oss. Tjänsten Firewall baseras på en plattform som är utvecklad för operatörsvärlden vilket innebär att den klarar de mest rigorösa säkerhets- och prestandakrav. Samtliga ingående komponenter övervakas med avancerad realtidsövervakning. Där kan vi direkt se hur din brandväggsmiljö fungerar. Din leverans har alltid funktionsgaranti och vi tar hela ansvaret utifrån ditt val av servicenivå.

Secure Cloud Connect

Användningen av molntjänster har formligen exploderat, och behovet av hög kvalitet och datasäkerhet i kombination med bra användarupplevelse blir allt viktigare. De flesta företag har höga krav på kapacitet, tillgänglighet och säkerhet för sina tjänster, kunddata och annan information. 

 

Secure Cloud Connect är en tilläggstjänst till Telenors datanätstjänst Nordic Connect och ger dig en säker anslutning till molnet, som inte går över internet. Via Telenors nät kopplar tjänsten ihop ert datanät med molntjänsteleverantörernas datacenter. Det gör att förbindelsen till molntjänsterna är dold för andra vilket skyddar mot olika former av nätangrepp och ger ett säkert skydd av er verksamhet. Secure Cloud Connect ger även garanterad bandbredd för att undgå instabila och tröga anslutningar. Inledningsvis kan Secure Cloud Connect erbjudas för att ansluta till Microsoft Azure, men är också kompatibel med andra molntjänster.

DDoS-skydd

Allt fler företag, myndigheter och verksamheter drabbas av distribuerade överbelastningsattacker, så kallad DDoS (Distributed Denial of Service). Angriparnas avsikt är att hindra kunder och användare att få tillgång till tjänster som ditt företag erbjuder på internet.

Med hjälp av sensorer i Telenors nät upptäcks potentiella attacker tidigt. Åtgärder vidtas så att skadlig trafik filtreras bort innan den når företagets internetanslutning och attacken mot era webbplatser och andra internettjänster lindras.

Telenor Security Operation Centre (TSOC) är specialiserade inom nätsäkerhet och har kunder och avkänningspunkter (sensorer) i stora delar av världen. TSOC som är en egen enhet inom Telenor är uppdaterad om hotbilden 24 timmar om dygnet och analyserar attackmönster så att rätt åtgärder vidtas.

Säker datalagring

Säkra, kom åt och dela företagets filer i ett svenskt moln. Tillsammans med vår partner Storegate erbjuder vi säker datalagring i Sverige.

Drifta själv eller outsourca?

Vad passar er bäst, äga nätverk eller köpa som tjänst? Här är en sammanställning av fördelarna.

Modernisera och digitalisera

Gör er redo för digitaliseringen. Här är tre steg till säkra, trygga och stabila företagsnätverk. 

Alltid hos Telenor

Helhetslösningar för företaget

Helhetslösningar för alla företag
Våra helhetslösningar 

Kundservice alltid öppet

Hjälp och support på dina villkor
Till kundservice

Stabilt och säkert nät

Stabilt och säkert nät
Vårt nät

Kontakta oss
Företagsrådgivare hos Telenor

Personlig företagsrådgivare

Vill du komma i kontakt med någon av våra kunniga säljare för pris- och offertförfrågningar eller få personlig rådgivning kring vilka lösningar som passar dig och ditt företag bäst?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss inom kort.