Nätverkstjänster

Idag ställs höga krav på nätverkstjänster. Digitaliseringen kräver en säker och stabil digital infrastruktur. Hotbilden är större, utvecklingen går snabbt och lösningarna är många. Vi på Telenor kan ta hand om hela din nätverkslösning. Tips! Ta hjälp av våra tre steg när du ska modernisera företagets nätverk. 

Stabila nätverkstjänster

Utvecklingen mot molnbaserade tjänster och ständigt uppkopplade verksamheter ställer höga krav på en säker och stabil digital infrastruktur. 

Vi vet att kommunikationslösningarna är affärskritiska och bara måste fungera utan problem och med hög säkerhet. Det är komplext att äga, drifta och utveckla ett eget nät idag. Hotbilden är större och utvecklingen går snabbt.

Vi på Telenor har därför en egen, nordisk nätinfrastruktur som gör att vi kan ta det fulla ansvaret för drift, säkerhet, leverans och support. I hela Norden. Låt oss ta hand om din nätverkslösning så kan du fokusera på din kärnverksamhet.

Allt det här ingår

  • Stabil infrastruktur i form av eget, nordiskt nät
  • Nätverkstjänster (WAN) som knyter samman kontor, datacenters och molntjänster
  • Fiber till alla kontor och/eller verksamhetsställen för högsta prestanda
  • Fiber och 4G, eller både och, för flexibilitet och trygghet
  • Lokalt nätverk (LAN) - för gäster, medarbetare och uppkopplade enheter
  • Köp hela ditt företagsnätverk som tjänst

Alltid hos Telenor

Helhetslösningar för företaget

Helhetslösningar för alla företag
Våra helhetslösningar 

Kundservice alltid öppet

Hjälp och support på dina villkor
Till kundservice

Stabilt och säkert nät

Stabilt och säkert nät
Vårt nät