Vad är IoE?

IoE betyder Internet of Everything. Det är ett bredare begrepp än IoT, och handlar om kopplingen inte bara mellan saker, utan även mellan människor, processer och data. IoE är framtidens teknik och användning av internet. När maskiner och människor får ännu större möjligheter att nätverka än idag. IoE handlar alltså om den tekniska revolutionen med Internet of Everything och även digitaliseringen.
 

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.

Du har läst om IoE. Du kanske också är intresserad av: