Vad är IIoT?

IIoT betyder Industrial Internet of Things. IIoT underlättar hanteringen av stora mängder data, och effektiviserar kommunikationen mellan industriella maskiner. Det är som ett nätverk av datorer, enheter och objekt som samlar in stora mängder data och kallas även för M2M-teknik. Datan skickas till en molnbaserad tjänst och kommuniceras sedan vidare till slutanvändaren. IIoT är helt klart en framtida trend som kommer påverka industriella företag och modernisera tekniken.

Fördelarna med IIoT – Industrial Internet of Things

IIoT sparar tid, ökar effektiviteten, skalbarheten, lönsamheten och produktiviteten och är mer kostnadseffektivt för industrier. Företagsledare kan dra nytta av IIoT och få bättre insyn i hur verksamheten presterar och få bättre beslutsunderlag. IIoT-nätverk kopplar samman data och processer från fabriken till verkstaden. 

Utmaningarna med IIoT

Enheterna använder olika protokoll för att skicka och ta emot data, vilken kan en stor utmaning vid övergången till IIoT. Även säkerheten kan vara en utmaning.

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.

Du har läst om IIoT. Du kanske också är intresserad av: