LoRa och LoRaWan

LoRa står för Long Range och är en trådlös datakommunikationsteknik som möjliggör smarta städer och Internet of Things (IoT – sakernas internet), det vill säga möjligheten att koppla upp saker mot internet.

Tekniken kan presenteras i två delar – LoRa är det fysiska lagret för kommunikationen och LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) är nätverksprotokollet.

LoRa möjliggör överföring av data över långa sträckor med mycket låg strömförbrukning, tillräckligt låg för att möjliggöra mer än 10 års batterilivsängd. Räckvidden är 15 km på landsbygd och 10 km i tätbebyggelse. 

LoRa använder licensfria frekvenser såsom 868 MHz (Europa) och 915 MHz (Nordamerika), men kan även användas vid andra registrerade frekvenser. Fördelen med licensfria frekvenser är att de inte kostar något  att använda. 

Med LoRa är det möjligt att förbättra och effektitivisera flera olika samhällsfunktioner och spara både tid och pengar.

Några exempel på områden där LoRa kan hjälpa till att förbättra samhällsfunktioner är:

  • Sophantering
  • Hemtjänst och äldrevård
  • Parkering

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.

Du har läst om LoRa och LoRaWan. Du kanske också är intresserad av: